Skip to main content

Institut Chiari & Siringomielia & Escoliosis de Barcelona

Testimonis familiars

Des de l’octubre del 1993 fins al juliol del 2017 s’ha tractat i intervingut, segons els protocols del FILUM-SYSTEM®, a més de 1000 pacients afectats de la Síndrome Neuro-Cranio-vertebral i/o Malaltia del Filum amb Arnold Chiari I, Siringomièlia i Escoliosi, en diferents combinacions diagnòstiques entre elles. En la majoria dels casos, s’han obtingut evolucions favorables amb un elevat índex de satisfacció dels pacients.

No existeixen, fins a dia d’avui, estudis publicats sobre la Malaltia del Filum en relació a l’herència genètica. No obstant, per les patologies anteriorment mencionades que la componen i els nostres propis estudis en via de publicació sobre la nostra experiència clínica, sabem que existeix un clar component hereditari. Si afegim l’extremada freqüència de la malaltia, el 20% de la població mundial, s’entén que en moltes famílies hi hagi més d’un afectat.

Des de l’ICSEB donem als familiars dels pacients diagnosticats pautes, consells i recomanacions per a que puguin detecta, de forma precoç, la Malaltia del Filum i així poder aplicar quan abans millor el FILUM-SYSTEM®.

En aquest apartat de testimonis familiars, els pacients operats han donat la seva disponibilitat per relatar el conjunt d’experiències, i així poder oferir un exemple de com la malaltia pot afectar a diferents membres d’una mateixa família. Els agraïm molt la seva franca, i desinteressada, implicació en voler expressar les seves opinions respecte al nostre exclusiu tractament.


NOTA: Les opinions expressades en els testimonis aquí publicats són de responsabilitat exclusiva dels autors i no reflecteixen, necessàriament, els punts de vista de l’Institut Chiari & Siringomielia & Escoliosis de Barcelona (ICSEB).