Consulteu-nos

Síndrome de la Fatiga Crònica o Encefalomielitis Miàlgica


Última actualització: 26/02/2019, Dr. Miguel B. Royo Salvador, Número de col·legiat 10389. Neurocirurgià i Neuròleg.
 
 

Definición

La Síndrome de Fatiga crònica (SFC) o Encefalitis Miàlgica (EnM) és una malaltia greu, un trastorn complex i de llarga duració, que pot afectar a molts sistemes de l’organisme. Es caracteritza per una fatiga extrema, que no millora amb el descans i que implica la dificultat de realitzar activitats normals, a vegades impedeix fins i tot aixecar-se del llit. També és definida com a “Malaltia sistemàtica per intolerància a l’esforç”.

A partir del 1984 s’ha proposat el concepte de Síndrome de sensibilitat central com a concepte patològic que engloba diferents processos amb característiques comunes, entre les quals el SFC/EnM i el de fibromiàlgia.

Fig.1


Símptomes

El SFC/EnM es caracteritza per un quadre clínic que pot incloure alguns dels següents símptomes: cansament sever o esgotament extrem que dura més de 24 hores després de realitzar esforços, malestar o fatiga després de realitzar esforços amb empitjorament dels símptomes, dolor articular o muscular sense causa aparent, mals de cap, dificultat d’atenció i concentració, pèrdua de memòria, insomni, son lleuger, marejos, mal de coll, discret augment o dolor dels ganglis limfàtics.


Diagnòstic

Fins ara, s’ha tractat d’un diagnòstic d’exclusió, procedint a un ventall de proves que permeten descartar altres patologies amb símptomes similars, abans de confirmar-ho.
Per concloure el diagnòstic per exclusió, és necessari que la fatiga hagi estat sempre present en els últims sis mesos i s’associï amb almenys de 4 dels símptomes esmentats.

Tanmateix, existeixen diferents criteris per considerar l’existència d’un SFC/EnM: criteri Fukuda 1994, Canadian Consensus Criteria (CCC) 2003 i Myalgic Ecephalomyelitis-International Consensus Criteria (ME-ICC) 2011.

Segons Nakatomi Y. 2018, s’ha demostrat amb la tomografia d’emissió de positrons (PET) l’existència d’una neuro-inflamació molt estesa en les àrees cerebrals dels pacients afectats de SFC/EnM, que va associada a la gravetat dels seus símptomes neuro-psicològics.

El mètode Filum System®, d’acord amb els descobriments científics sobre la Fibromiàlgia, la pertinença al mateix grup d’aquesta última del SFC/EnM i l’observació de diferents casos co-diagnosticats de la Malaltia del Filum; suggereix que es procedeixi a realitzar una Ressonància Magnètica Nuclear encefàlica i de la columna espinal, com a possible alteració correlativa i visible a nivell de neuro-imatge. A més a més, es recomana la pràctica de la tomografia per emissió de positrons (PET) encefàlica.


Causes

Actualment es desconeixen les causes específiques del SFC/EnM.

Pel que concerneix a la investigació sobre aquestes, els especialistes consideren que una predisposició congènita al trastorn podria després desencadenar-se per una combinació de factors. Es reconeixen com possibles factors causals a investigar, especialment:

 • Infeccions virals: S’han detectat diversos casos d’insurgència de la Síndrome després d’una infecció viral.
 • Problemes o canvis del sistema immunitari: S’ha observat que el sistema immunitari dels pacients amb SFC/EnM sembla estar afectat.
 • Desequilibris hormonals.

– Segons el Mètode Sanitari Filum System®:

A causa dels últims descobriments sobre la Fibromiàlgia i a la seva possible predisposició – causada per la tracció anòmala de la medul·la provocada per un Filum Terminale excessivament curt o tens-, tanmateix suggereix tenir en compte la possible presència d’una tracció anòmala en el SFC/EnM, respecte a la patologia del mateix grup de la Fibromiàlgia.


Factors de Risc

Entre els factors de risc que participen en el SFC/EnM, es reconèixen principalment:

 • Edat: La Síndrome pot afectar a pacients adults de qualsevol edat, però s’observa que la seva incidència augmenta especialment entre els 40 i els 50 anys.
 • Sexe femení: Les dones acostumen a rebre el diagnòstic amb més freqüència que els homes, però tractant-se d’una malaltia de recent classificació, encara no està comprovat si això pot ser degut a una major tendència del sexe femení a referir els seus símptomes.
 • Estrès: S’ha constatat que l’estrès físic o mental pot ser un factor desencadenant del SFC/EnM.
 • Factors genètics / Antecedents familiars: els membres de la mateixa família de vegades tenen la Síndrome, per aquesta raó s’està investigant si la genètica podria desenvolupar un paper.

El Filum System® té en consideració també la possible correlació del SFC/EnM amb la tracció caudal –produïda per un Filum Terminale excessivament tens- que anomenem Malaltia del Filum i que consisteix en una patologia de tipus congènit, que es pot transmetre entre familiars.


Complicacions

Les principals complicacions que s’observen en els casos diagnosticats de SFC/EnM són les següents:

 • Depressió: L’esgotament extrem i el cansament generalitzat, juntament amb els altres símptomes, i especialment el dolor crònic que afecta els malalts, poden participar en l’aparició d’una depressió.
 • Aïllament social: Conseqüentment a les dificultats per mantenir una activitat normal, al malestar i a les limitacions que la fatiga crònica pot comportar en la vida dels malalts, aquests acaben sovint aïllant-se socialment.
 • Empitjorament de la qualitat de vida: amb el progrés de la malaltia, s’observa en els malalts una pèrdua del nivell anterior de qualitat de vida.

Tractaments

No existeix un tractament reconegut per curar el SFC/EnM. Ara com ara, les cures més efectives s’enfoquen en el tractament i en l’alleujament dels símptomes:

 • Entrenament cognitiu
 • Exercicis graduals
 • Estratègies mitjançant rutines regulars, relaxació i tècniques per dormir més i millor.
 • Tractament de son
 • Tractament del dolor
 • Dieta equilibrada

Pel que fa a la nostra especialitat, la neurocirurgia, a partir d’un estudi publicat pel Dr. Mantia i col·laboradors el 2015 i basat en l’aplicació del Filum System® als pacients, s’ha comprovat que l’abordatge quirúrgic aplicat en alguns casos de fibromialgia abans de la fisioteràpia pot beneficiar als malalts, sempre i quan es confirmi prèviament l’existència de signes de la Malaltia del Filum.

Encara no se sap si això es pot atribuir a un subgrup de Síndromes de Sensibilitat Central o a interpretacions diagnòstiques equivocades, però també en diferents casos co-diagnosticats de SFC/EnM, s’ha observat la presència de la tracció caudal anòmala del sistema nerviós. Per aquesta raó, aquest fenomen s’està investigant i recomanem comprovar si es detecten signes de la MF en els pacients, per poder aplicar-los el tractament neuroquirúrgic abans del simptomàtic.

Des de 1993, amb la publicació de la tesi doctoral del Dr. Royo Salvador que relaciona la tracció caudal de tot el sistema nerviós pel Filum Terminale, com a causa de vàries malalties que s’inclouen en la MF, s’ha dissenyat un nou tractament – en aquest cas és etiològic o pel que fa a la causa- donat que en seccionar quirúrgicament el filum terminale s’elimina la força de tracció medul·lar caudal responsable del mecanisme patològic.

La nostra tècnica de Secció del Filum Terminale és mínimament invasiva i s’acostuma a indicar en tots els casos de Malaltia del Filum i com més aviat millor, ja que té riscos mínims i atura l’evolució de la Malaltia.


Secció del Filum Terminale mínimament invasiva del Filum System®

Avantatges

1. Elimina la tracció de la medul·la espinal provocada pel lligament quan és massa curt o tens.

2. Amb la tècnica quirúrgica mínimament invasiva pròpia de l’ICSEB, el temps quirúrgic és de 45 minuts. Poques hores d’ingrés. Anestèsia local. Postoperatori curt i sense limitacions. Sense ingrés en la unitat de cures intensives. Sense transfusions de sang.

3. La seva aplicació suposa el 0% de mortalitat, sense seqüeles.

4. Millora els símptomes i atura l’evolució en les patologies associades a la Malaltia del Filum.


Resultats

Amb el mètode del Filum System® ja s’han operat més de 1.500 pacients amb la Malaltia del Filum i la Síndrome Neuro-Cranio-Vertebral, eliminant la causa i aturant l’evolució de la malaltia i el conflicte mecànic en el sistema nerviós, amb excel·lents resultats i un alt índex de satisfacció dels malalts.

S’ha pogut observar que en pacients amb Fibromiàlgia sotmesos a un tractament quirúrgic de la Secció del Filum Terminale, segons el mètode Filum Sistem, i posteriorment a fisioteràpia, la majoria dels malalts han tingut una millora significativa en comparació amb els pacients que només s’han sotmès a fisioteràpia.

En diferents casos, els pacients també tenien SFC/EnM co-diagnosticat amb la Malaltia del Filum o/i Fibromiàlgia


Referències Bibliogràfiques:

 1. IACFS/ME: Primer for Clinical Practitioners . Members of the IACFS/ME Primer Writing Committee, Fred Friedberg, Ph.D., Chairperson Stony Brook, 2014, New York, USA.
 2. Yunus, M. B. (2007). Role of central sensitization in symptoms beyond muscle pain, and the evaluation of a patient with widespread pain. Best Practice & Research Clinical Rheumatology, 21(3), 481-497.
 3. Nakatomi Y, Mizuno K, Ishii A, Wada Y, Tanaka M, Tazawa S, Onoe K, Fukuda S, Kawabe J, Takahashi K, et al. J Neuroinflammation in Patients with Chronic Fatigue Syndrome/Myalgic Encephalomyelitis: An C-(R)-PK11195 PET Study. Nucl Med. 2014 Jun; 55(6): 945-50. Epub 2014 Mar 24.
 4. Dr. Miguel B. Royo Salvador (1996), Siringomielia, escoliosis y malformación de Arnold-Chiari idiopáticas, etiología común (PDF). REV NEUROL (Barc); 24 (132): 937-959.
 5. Dr. Miguel B. Royo Salvador (1996), Platibasia, impresión basilar, retroceso odontoideo y kinking del tronco cerebral, etiología común con la siringomielia, escoliosis y malformación de Arnold-Chiari idiopáticas (PDF). REV NEUROL (Barc); 24 (134): 1241-1250
 6. Dr. Miguel B. Royo Salvador (1997), Nuevo tratamiento quirúrgico para la siringomielia, la escoliosis, la malformación de Arnold-Chiari, el kinking del tronco cerebral, el retroceso odontoideo, la impresión basilar y la platibasia idiopáticas (PDF). REV NEUROL; 25 (140): 523-530
 7. M. B. Royo-Salvador, J. Solé-Llenas, J. M. Doménech, and R. González-Adrio, (2005) “Results of the section of the filum terminale in 20 patients with syringomyelia, scoliosis and Chiari malformation“.(PDF). Acta Neurochir (Wien) 147: 515–523.
 8. M. B. Royo-Salvador (1992), “Aportación a la etiología de la siringomielia“, Tesis doctoral (PDF). Universidad Autónoma de Barcelona.
 9. M. B. Royo-Salvador (2014), “Filum System® Bibliography” (PDF).
 10. M. B. Royo-Salvador (2014), “Filum System® Guía Breve”.


Malaltia del Filum

Després els estudis del Dr. Royo Salvador (1992) amb la seva tesi doctoral, s’ha demostrat que diferents malalties de causa desconeguda – com l’angulació del tronc cerebral, la impressió basilar, la Síndrome d’Arnold Chiari I, Siringomièlia i Escoliosi idiopàtiques, Platibàsia i retrocés odontoide – formen part del mateix grup, compartint-ne la causa: la tracció de la medul·la espinal i de tot el sistema nerviós, constituint un nou concepte de patologia; la Malaltia del Filum (MF). Quan el conflicte mecànic no és de causa congènita, es tracta de la Síndrome Neuro-Cranio-Vertebral.

El conflicte mecànic que determina la força de tracció de tot el sistema nerviós en la MF es presenta en tots els embrions humans, que en major o menor mesura pateixen les seves conseqüències i es poden manifestar de molt diverses formes i intensitats.

En la MF també estan involucrades -per compartir la seva causa amb d’ ‘altres-, les hèrnies discals vertebrals, algunes síndromes d’insuficiència vascular cerebral, síndromes de la faceta articular i de Baastrup, fibromiàlgia, fatiga crònica, enuresi nocturna, incontinència urinària i paraparèsies.

Per precisar el diagnòstic, orientar el tractament i el seguiment de la MF s’ha confeccionat un mètode sanitari: El Filum System®.


Horari d'atenció

en el ICSEB i per telèfon

Dilluns a dijous: 9-18h (UTC +1)

Divendres: 9-15h (UTC +1)

Dissabte i diumenge: tancat

[email protected]

Atenció les 24 hores

en el formulari de la nostra web

932 800 836

932 066 406

Assessoria Legal

Normativa jurídica

Avís legal

Direcció

Pº Manuel Girona, nº 32

Barcelona, España, CP 08034