Skip to main content

Institut Chiari & Siringomielia & Escoliosis de Barcelona

Videos familiars

Des de l’octubre del 1993 fins a l’actualitat s’ha tractat i intervingut, segons els protocols del FILUM-SYSTEM®, a més de 2100 pacients afectats de la Síndrome Neuro-Cranio-vertebral i/o Malaltia del Filum amb Arnold Chiari I, Siringomièlia i Escoliosi, en diferents combinacions diagnòstiques entre elles. En la majoria dels casos, s’han obtingut evolucions favorables amb un elevat índex de satisfacció dels pacients.

Des de ja fa uns anys es convida als pacients en fase postoperatòria de seguiment a relatar en un vídeo el seu testimoni sobre la seva història clínica. Els agraïm molt la seva franca i desinteressada implicació per expressar les seves opinions respecte als nostres tractaments exclusius.

NOTA: Les opinions expressades en els testimonis aquí publicats són de responsabilitat exclusiva dels autors i no reflecteixen, necessàriament, els punts de vista de l’Institut Chiari & Siringomielia & Escoliosis de Barcelona (ICSEB).