Skip to main content

Institut Chiari & Siringomielia & Escoliosis de Barcelona

Syndrom Arnolda Chiari I

Ostatnia aktualizacja: 04.04.2019, Dr. Miguel B. Royo Salvador. Katalog numer 10389, Neurochirurg i Neurolog.


Syndrom Nerwowo-Czaszkowo-Kręgowy (S.NCV) składa się z zespołu manifestacji klinicznych oraz objawów obiektywnych, które wpływają na cały układ nerwowy, włączając mózg, móżdżek, pień mózgu, rdzeń kręgowy, czaszkę, kręgosłup i inne, jako konsekwencja anormalnego napięcia Filum Terminale.

Napięcie rdzenia może być wywołane wrodzoną, niewykrywalną wadą Filum Terminale, tak jak to jest w przypadku Choroby Filum, lub nabyte poprzez obecność guza, w wyniku urazu lub innych przyczyn, które mogą deformować kanał kręgowy i zaburzać relację mechaniczną pomiędzy kanałem kręgowym a rdzeniem kręgowym – Filum Terminale, w przypadku SNCV.

S.NCV może przejwiać się klinicznie w formie jednej lub wielu chorób, które do tej pory kwalifikowane były jako idiopatyczne, w większości nie powiązane ze sobą w literaturze medycznej i opisane w różnych okresach historii Medycyny, przypisywanych wielu różnym możliwym przyczynom. Te patologie zaliczane są do Choroby Filum.