Skontaktuj się z nami

Pytania administracyjne i logistyczne


Informacja prawna

FAQs (frequently asked questions), czyli najczęściej zadawane pytania, to wynik pracy personelu administracyjnego w formie zbioru najważniejszych pytań, zarówno ze względu na ich istotność jak i częstotliwość pojawiania się, od początku działalności Instytutu Chiari & Siringomielia & Escoliosis de Barcelona.

Odpowiedź na każde zagadnienie, została opracowana przez zespół medyczny, pod nadzorem Dyrektora Instytutu, dr. Miguela Bautisty Royo Salvadora.

Celem tego zbioru jest chęć pomocy, odpowiedzi i wyjaśnienia najczęściej pojawiających się pytań i wątpliwości u pacjentów cierpiących z powodu którejkolwiek z chorób, które leczymy. W żadnym wypadku jednak nie może on zastąpić osobistej wizyty i opinii lekarskiej.

Akceptacja niniejszej informacji prawnej, jest równoznaczna z uznaniem, iż poniższe zagadnienia mają wyłącznie charakter informacyjny. Prosimy nie podejmować żadnej decyzji, przed wcześniejszym skonsultowaniem jej z lekarzem specjalistą.

Mam nadzieję, że odnajdą Państwo tutaj odpowiedzi na swoje pytania.

Dr. Miguel Bautista Royo Salvador.

Dyrektor Instytutu Chiari & Siringomielia & Escoliosis de Barcelona.


 • Chciałabym otrzymać informacje. Do kogo mogę się zwrócić?

Pracownicy naszego Instytutu są do Państwa dyspozycji w razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości, zarówno na poziomie administracyjnym jak i klinicznym.

Dla każdego języka, na który przetłumaczona jest niniejsza strona internetowa, mamy jedną lub więcej osób, z którymi można się skontaktować.

Można się z nami skontaktować, pisząc na ogólny adres e-mailowy:

[email protected]

W odpowiedzi skontaktuje się z Państwem osoba odpowiedzialna za dany język.

Również, można skontaktować się z nami telefonicznie, dzwoniąc pod następujące numery telefonów, w godzinach 9-18 (pon.-czw.) i 9-15 w piątek:

0034 932800836

0034 932066406

 • Nie mieszkam w Barcelonie. Mogę przesłać Wam moją dokumentację medyczną, w celu konsultacji na odległość? 

Nasz Instytut, oferuje bezpłatną orientację na odległość, w celu wskazania konieczności osobistej wizyty i ewentualnego leczenia w naszym centrum. W ten sposób pacjenci spoza Barcelony mają możliwość wykonania tylko jednej podróży, wiedząc wcześniej, że prawdopodobnie jesteśmy w stanie im pomóc.

Wszystkie przekazane nam dane, traktowane są z całkowitym poszanowaniem LOPD (Prawa o Ochronie Danych Osobowych).

 

 • W jaki sposób mogę przesłać Wam moje badania?

By nasi lekarze mogli ocenić Państwa przypadek na odległość, prosimy o przesłanie Państwa dokumentacji medycznej za pomocą naszej strony internetowej: Web,  https://wetransfer.com, w plikach RAR, ZIP lub PDF. Można również przesłać kopie płytek CD pocztą na adres Instytutu: Institut Chiari & Siringomielia & Escoliosis de Barcelona ICSEB: Paseo Manuel Girona, 32, 08034, Barcelona, España.

 • Jeśli na odległość przekażę Wam moje objawy i opiszę mój stan przez Internet lub telefon, będziecie mi mogli pomóc jak podczas wizyty lekarskiej?

Informacje przekazywane za pomocą Internetu lub telefonu, NIGDY nie mogą zastąpić osobistej wizyty u lekarza.

Jeśli chory nie jest jeszcze naszym pacjentem, nasi lekarze mogą przekazać mu jedynie orientację diagnostyczną, która wymaga potwierdzania podczas osobistej wizyty.

Gdy któryś z naszych pacjentów będzie potrzebował natychmiastowej opieki lekarskiej, a znajduje się daleko od Instytutu, powinien jak najszybciej udać się na najbliższy ostry dyżur, lub do swojego lekarza rodzinnego, by ten doradził mu co najlepiej zrobić w danych okolicznościach.

Później, pacjent powinien poinformować naszych lekarzy o wystąpieniu takiego zdarzenia.

 • Pochodzę z zagranicy. W momencie jak zostanie wskazana konieczność osobistej wizyty, pomożecie mi w otrzymaniu wizy do Hiszpanii?

Jeśli konieczne jest otrzymanie wizy, by móc przyjechać na wizytę w naszym Instytucie, po wcześniejszej ocenie i orientacji danego przypadku na odległość, osoba odpowiedzialna za przypadek przygotuje odpowiednie zaświadczenia. Pozostałe formalności pacjent musi załatwiać w Ambasadzie, Konsulacie lub innych odpowiednich oficjalnych jednostkach. W żadnym przypadku nie gwarantuje się otrzymania wizy przez pacjenta, ponieważ ta decyzja zależy wyłącznie od wyżej wymienionych Organów Państwowych.

 • Podczas wizyty w Instytucie, ktoś będzie tłumaczył, to co mówi lekarz, na mój język?

Oprócz obsługi w obydwóch językach oficjalnych Barcelony (katalońskim i hiszpańskim), Instytut Chiari przygotowany jest do tłumaczenia i mediacji kulturalnej, w zależności od potrzeb pacjenta, w następujących językach:

angielskim, francuskim, niemieckim, polskim, włoskim, portugalskim, arabskim, rosyjskim, chińskim, tajwańskim i japońskim.

 • Mogę korzystać z Waszych tłumaczy podczas mojego pobytu w Barcelonie, również podczas aktywności turystycznych?

Nasi tłumacze są wyspecjalizowani w tłumaczeniach z zakresu opieki zdrowotnej. Dlatego też, jeśli potrzebują Państwo przewodników turystycznych, zostaną Państwu udostępnione informacje odnośnie agencji turystycznych w tym wyspecjalizowanych.

  

 • Jeśli podczas wizyty zostanie potwierdzona diagnoza i wskazanie do zabiegu, będzie on mógł być przeprowadzony bezpośrednio?

Jeśli wcześniej mieliśmy możliwość oceny Państwa przypadku na odległość, w zależności od diagnozy i rodzaju leczenia, w pewnych okolicznościach możemy zaprogramować ewentualny zabieg, na poziomie logistycznym, administracyjnym i ekonomicznym. Jeśli podczas wizyty zostanie potwierdzona diagnoza i wskazanie do operacji, zabieg może zostać przeprowadzony następnego dnia po wizycie.

Ponieważ, bardzo ściśle współpracujemy ze szpitalem CIMA, mamy możliwość szybkiego przygotowania i zarezerwowania badań przedoperacyjnych i sali operacyjnej, w momencie jak będzie to konieczne.

 • Czy wymagana jest obecność osoby towarzyszącej? 

Zwłaszcza w przypadku zaplanowanej operacji, zalecamy by pacjent przyjechał z osobą towarzyszącą.

Przypominamy również, że w przypadku dzieci, lub osób posiadających opiekuna prawnego, na każdym etapie wymagana jest obecność i zgoda osoby odpowiedzialnej.

 • Koszty wizyty i leczenia mogą być pokryte przez mojego ubezpieczyciela?

Nasz Instytut jest jednostką całkowicie prywatną.

W zależności od kraju pochodzenia, oraz od zastosowanej metody leczenia, mamy informacje, że niektórzy z naszych pacjentów otrzymali zwrot kosztów zabiegu od ubezpieczycieli prywatnych lub publicznych. Osoba odpowiedzialna za Państwa przypadek może przekazać Państwu więcej informacji na ten temat. Równocześnie pragniemy przypomnieć, że tego typu formalności leżą w wyłącznej gestii pacjenta i w żaden sposób nie są gwarantowane, ponieważ zależą od wielu czynników. Fakt, że dany pacjent otrzymał zwrot kosztów zabiegu, nie oznacza, że inny również otrzyma, pomimo iż zachodzą identyczne okoliczności.    

 • W momencie zaistnienia wskazania do operacji, muszę przedstawić wyniki badań przedoperacyjnych? Jakie badania muszę wykonać?

Nasza organizacja zabiegów przewiduje i ma wliczone w koszty, niezbędne, podstawowe badania przedoperacyjne (analizę krwi, prześwietlenie klatki piersiowej i EKG) oraz wizytę z anestezjologiem. Jeśli pacjent posiada powyższe badania, wykonane w okresie nie wcześniejszym niż trzy miesiące przed zaplanowanym zabiegiem, może skonsultować ten fakt z osobą odpowiedzialną za swój przypadek, czy będą one uznane jako ważne, przez naszych lekarzy.

 • Do czego potrzebujecie numeru mojego dowodu osobistego/paszportu?

Obsługa rezerwacji chirurgicznych szpitala CIMA, wymaga numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość, by móc poprawnie zidentyfikować pacjenta.

 

 • Czy jest możliwe otrzymanie zaświadczenia o wizycie w Waszym Instytucie na potrzeby usprawiedliwienia nieobecności w szkole / w pracy? Potrzebuje zaświadczenie…. (różne)

Nasz personel administracyjny przygotuje dla Państwa odpowiednie zaświadczenia w związku z wizytą i/lub zabiegiem chirurgicznym. Jeśli potrzebują Państwo raport medyczny, nasi lekarze go przygotują.

  

 • Czy w dniu wypisu można odbyć podróż do domu (Polski)? 

Ogólnie, nie ma przeciwskazań do podróży w dniu otrzymania wypisu ze szpitala. Zawsze jednak, każdy przypadek, jest oddzielnie analizowany przez naszych lekarzy, w zależności od występujących okoliczności.

 • Mam alergię na… Czy w szpitalu będą zwracać na to uwagę?

By szpital CIMA mógł być przygotowany na szczególne wymagania żywieniowe pacjenta, musi być o tym wcześniej poinformowany. Dlatego też, w gestii pacjenta leży poinformowanie o takim fakcie osobę odpowiedzialną za swój przypadek w ICSEB, a ona przekaże tą informację szpitalowi. Również, zaleca się, by podczas wizyty, poinformować o tym fakcie lekarza.

 • Moja religia zabrania mi spożywania niektórych produktów spożywczych. Czy szpital uszanuje moje wierzenia? 

Szpital posiada różnorodną ofertę dań, które zmieniają się każdego dnia. To pacjent, razem z ekipą ICSEB, która nie powinna zaobserwować przeciwskazań, wybiera, co woli zjeść. Jeśli nie istnieje odpowiednia oferta, należy poinformować o tym z wyprzedzeniem, by szpital mógł przygotować się na potrzeby pacjenta. Dlatego też, zalecamy, by z wyprzedzeniem poinformować o tym fakcie osobę odpowiedzialną za swój przypadek w ICSEB, by ona mogła przekazać tą informację szpitalowi.

 • Zażywam stale określone rodzaje leków (na choroby przewlekłe, itp…). Czy pielęgniarki będą mi je podawać podczas mojego pobytu w szpitalu? 

By jakikolwiek lek mógł być podawany w szpitalu, musi być wcześniej zaakceptowany przez lekarzy ICSEB. Żaden lek, o którym nie wiedzą nasi lekarze, nie będzie mógł być podawany w szpitalu przez pielęgniarki.

 

 • Nie czuję się dobrze obsłużony w szpitalu, chciałbym by zaopiekowano się mną lepiej. Co mogę w takiej sytuacji zrobić? 

Szpital CIMA dysponuje zespołem do Obsługi Klienta oraz Książką Skarg, Zażaleń, Wniosków i Opinii. Jakakolwiek skarga, reklamacja czy uwaga może być przekazana w ten sposób. Zawsze jednak zalecamy, by o zaistnieniu takiego faktu poinformować osobę odpowiedzialną za swój przypadek w Instytucie Chiari, by ona, znając obieg informacji w szpitalu CIMA, mogła efektywnie zadziałać, by Państwa pobyt był w 100% przyjemny.


Godziny przyjęć

Od poniedziałku do czwartku: 9-18h (UTC +1)

Piątek: 9-15h (UTC +1)

Sobota, niedziela: zamknięte

[email protected]

Kontakt 24 godziny na dobę

Poprzez formularz na naszej stronie internetowej

+34 932 800 836

+34 932 066 406

Porady prawne

Regulacje prawne

Informacja prawna

Adres

Pº Manuel Girona, nº 32

Barcelona, España, CP 08034