Skip to main content

Institut Chiari & Siringomielia & Escoliosis de Barcelona

Pytania odnośnie innych technik

Informacja prawna

FAQs (frequently asked questions), czyli najczęściej zadawane pytania, to wynik pracy personelu administracyjnego w formie zbioru najważniejszych pytań, zarówno ze względu na ich istotność jak i częstotliwość pojawiania się, od początku działalności Instytutu Chiari & Siringomielia & Escoliosis de Barcelona.

Odpowiedź na każde zagadnienie, została opracowana przez zespół medyczny, pod nadzorem Dyrektora Instytutu, dr. Miguela Bautisty Royo Salvadora.

Celem tego zbioru jest chęć pomocy, odpowiedzi i wyjaśnienia najczęściej pojawiających się pytań i wątpliwości u pacjentów cierpiących z powodu którejkolwiek z chorób, które leczymy. W żadnym wypadku jednak nie może on zastąpić osobistej wizyty i opinii lekarskiej.

Akceptacja niniejszej informacji prawnej, jest równoznaczna z uznaniem, iż poniższe zagadnienia mają wyłącznie charakter informacyjny. Prosimy nie podejmować żadnej decyzji, przed wcześniejszym skonsultowaniem jej z lekarzem specjalistą.

Mam nadzieję, że odnajdą Państwo tutaj odpowiedzi na swoje pytania.

Dr. Miguel Bautista Royo Salvador.

Dyrektor Instytutu Chiari & Siringomielia & Escoliosis de Barcelona.


  • Mam syndrom Arnolda Chiari I z/bez jamistości rdzenia. Wasi specjaliści zalecają mi sekcję filum temrinale, a inni neurochirurdzy zalecają odbarczenie szczytowo-potyliczne. Macie przypadki, że po SFT pacjent musiał poddać się odbarczeniu?

U żadnego z ponad 900 zoperowanych, z zastosowaniem naszej metody Filum System®, pacjentów, nasi specjaliści nie uważali za konieczne wykonanie późniejszej operacji odbarczenia szczytowo-potylicznego.

Wiemy jednak, że niektórzy z naszych pacjentów, którzy przeszli zabieg SFT, w poszukiwaniu poprawy objawów wywołanych nieodwracalnymi uszkodzeniami systemu nerwowego, lub tych, których poprawa wymaga sporo czasu, zdecydowali poddać się operacji odbarczenia. Nie mamy jednak informacji odnośnie poprawy ich stanu zdrowia.

Z drugiej strony, wielu z naszych pacjentów, przeszło wcześniejszą operację odbarczenia, i po zastosowaniu SFT, ich stan znacznie się poprawił.