Skip to main content

Institut Chiari & Siringomielia & Escoliosis de Barcelona

Historie rodzinne

Od 20 października 1993 do lipca 2017 techniką Sekcji Filum Terminale, stosując FILUM-SYSTEM®, zoperowaliśmy ponad 1000 pacjentów cierpiących na Syndrom Nerwowo-Czaszkowo-Kręgowy i/albo Chorobę Filum z Syndromem Arnolda Chiari I, Jamistością rdzenia i Skoliozą. W większości przypadków, z wyjątkiem 5 zoperowanych osób z niewielkimi komplikacjami, otrzymaliśmy zadowalające rezultaty.

Do tej pory, nie ma opublikowanych badań na temat Choroby Filum w odniesieniu do dziedziczenia genetycznego. Niemniej jednak w odniesieniu do wspomnianych wcześniej schorzeń, z których składa się choroba oraz badań własnych Instytutu, możemy stwierdzić, że istnieje wyraźny czynnik dziedziczny. Jeśli dodamy częstotliwość występowania tej choroby u 20% ludności świata, jest zrozumiałe, że w wielu rodzinach jest więcej niż jedna osoba cierpiąca na w/w chorobę.

W ICSEB udzielamy rodzinom pacjentów zdiagnozowanych, kilka porad w celu wczesnego wykrycia Choroby Filum, aby móc zastosować jak najszybciej FILUM-SYSTEM® także w ich przypadku.

W części dotyczącej historii rodzinnych, zoperowani pacjenci opowiadają o wszystkich swoich doświadczeniach, i w ten sposób dają przykład tego, że choroba może dotykać kilku członków tej samej rodziny. Jesteśmy wdzięczni za ich szczerość i bezinteresowne zaangażowanie, opiniując naszą ekskluzywną metodę leczenia


UWAGA: Za opinie przedstawione w opublikowanych tu historiach odpowiedzialni są tylko i wyłącznie ich autorzy i niekoniecznie zgadzają się z punktem widzenia Instytutu Chiari & Siringomielia & Escoliosis w Barcelonie.