Skip to main content

Institut Chiari & Siringomielia & Escoliosis de Barcelona

Choroba Baastrupa lub Artroza miedzykolczysta lędźwiowa.

Ostatnia aktualizacja: 28/11/2023, Dr. Miguel B. Royo SalvadorArztnummer: 10389. Neurochirurga i neurologa.

DEFINICJA

Choroba/Syndrom Baastrupa lub Artroza międzykolczysta lędźwiowa jest to proces zwyrodnieniowy połączony z wytworzeniem pseudo-stawów pomiędzy wyrostkami kolczystymi kręgów lędźwiowych i pojawieniem się zjawisk artretycznych. Definiuje się ją jako osobliwą odmianę osiowej choroby zwyrodnieniowej stawów.

Jest to stan, w którym wyrostki kolczyste kręgów zbliżają się do siebie i wzajemnie się o siebie ocierają, powodując mechaniczne przeciążenie na powierzchni kości. Występuje najczęściej między trzecim, czwartym i piątym kręgiem lędźwiowym.


SYMPTOMY

Choroba Baastrupa jest mało znaną, choć częstą, przyczyną ból krzyża. Jej genezę bólu można wytłumaczyć na dwa sposoby: podrażnienie sąsiadujących warstw korowych, a także rozdęcie kaletki stawowej, które w niektórych przypadkach może rozdzielić dotknięte powierzchnie korowe.

Artrozie międzykolczystej może towarzyszyć powstawanie kaletek maziowych – zapalenie kaletki, jest stanem zapalnym lub podrażnieniem woreczków wypełnionych płynem, zwanych kaletkami, które znajdują się w miejscach, w których występują punkty tarcia, takie jak mięśnie, ścięgna lub kości.

Pacjenci cierpią na ostre i powtarzające się napady bólu krzyża. Symptomatologia narasta stopniowo wraz z rozwojem choroby, staje się prawie stała i pojawia się we wszystkich ruchach lub obciążeniach okolicy lędźwiowej, co w konsekwencji powoduje ograniczenie ruchów, zwłaszcza zginania i prostowania, w tym obszarze.


DIAGNOZA

– Z radiologicznego punktu widzenia Choroba Baastrupa charakteryzuje się stwardnieniem powierzchni stykających się, spłaszczeniem i przerostem wyrostków kolczystych.

Wyżej wymienione zmiany, na powierzchni kości, można zaobserwować na zdjęciach rentgenowskich kręgosłupa lub innych badaniach obrazowych, takich jak tomografia komputerowa (TC).

Chorobie Baastrupa często towarzyszy obecność zwężenia kanału kręgowego, wybrzuszenia dysków kręgowych i anterolistezy, gdzie rozpoznanie na obrazie klinicznym jest trudniejsze, gdyż objawów bólu krzyża nie można przypisać wyłącznie temu schorzeniu.


PRZYCZYNA

W przypadku choroby Baastrupa, obecność pogłębionej lordozy lędźwiowej wydaje się być fundamentalna, niezależnie od przyczyn, dla których ta druga występuje.

Zmniejszenie promienia krzywizny lędźwiowej utworzonej przez trzony kręgowe, spowodowane pogłębieniem lordozy, powoduje przybliżenie tylnej części kręgów, doprowadzając do kontaktu ze sobą wyrostków kolczystych. Sprzyja to powstaniu procesu tarcia między jego krawędziami powodując pojawienie się nowych powierzchni stawowych, wtórne tworzenie się chrząstki, torebki stawowej, a nawet maziówki.

W przypadku częstych, nagłych i powtarzających się ruchów przeprostnych kręgosłupa lędźwiowego następuje bezpośredni kontakt kości, który normalnie więzadła kolczyste amortyzowałyby między wyrostkami, z predyspozycją do nowych obrażeń, miażdżeń i napadów bólu w odcinku lędźwiowym.

Zwyrodnienie lub zerwanie więzadła międzykolczystego wydaje się być kluczowym procesem w rozwoju procesów zwyrodnieniowych, obserwowanych w Chorobie Baastrupa.


CZYNNIKI RYZYKA

Głównym czynnikiem ryzyka jest wiek. Patologia występuje częściej u osób starszych, bez względu na płeć.

Każda inna patologia, która sprzyja pogłębieniu lordozy lędźwiowej, może stanowić czynnik ryzyka rozwoju Artrozy międzykolczystej.


KOMPLIKACJE

Komplikacje mogą wynikać głównie przez utrzymujące się objawy bólu krzyża oraz ograniczenie funkcji ruchowej i aktywności pacjenta, wpływające na jakość życia.

Wyjątkowo mogą pojawić się także w wyniku złamania zaangażowanych wyrostków kolczystych.


LECZENIE

Metody leczenia Choroby Baastrupa:

  1. Leczenie zachowawcze i objawowe, obejmujące leki przeciwbólowe i / lub niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) oraz rehabilitację.
  2. Jeżeli nie przyniesie pożądanych rezultatów, można wykonać miejscową infiltrację kaletki stawowej, z zastosowaniem USG, z bardzo dobrymi wynikami.
  3. Leczenie chirurgiczne, w celu złagodzenia objawów, z wysoce kontrowersyjnym

Metoda Filum System®:

Zespół Baastrupa występuje często u pacjentów z Chorobą Filum. Siła napinająca wiązadła generowana przez tę chorobę oddziałuje również na stawy międzykręgowe, przeciążając je, sprzyjając pojawianiu się procesów artretycznych. Ponadto w Chorobie Filum ze Skoliozą idiopatyczną lub bez niej może wystąpić pogłębienie lordozy lędźwiowej powodując Artrozę międzykolczystą. Przed jej leczeniem wykorzystujemy protokół diagnostyczny Filum System®, aby wykryć możliwą Chorobę Filum, którą należałoby traktować jako pierwszą.


BIOGRAFIA

  1. Arias Fernández J, Broncano Cabrero J, Bondía Gracias JM, Aquerreta Beola JD: Manifestaciones radiológicas del síndrome de Baastrup en la edad pediátrica. Radiología 2013; 55(5): 447-450.
  2. Granados Menéndez M, Angeli Montesinos Fernández I: Acta Rehumatológica 29 2014 Vol. 1 No. 1:6 doi: 10.3823/1305iMedPub Journalshttp://journals.imedpub.com© de Baastrup.
  3. Kwong, Y., Rao, N., Latief, K. MDCT findings in Baastrup disease: Disease or normal feature of the aging spine? AJR Am J Roentgenol. 2011; 196 (5): 1156-9.
  4. Maes, R., Morrison, WB., Parker, L., Schweitzer, ME., Carrino, JA. Lumbar interspinous bursitis (Baastrup disease) in a symptomatic population: Prevalence on magnetic resonance imaging. Spine 2008; 33 (7): E211-215. 2.
  5. Mayayo Sinuésa E. Soriano Guillénb A.P. Vela Marína AC: Artrosis interespinosa (síndrome de Baastrup): presentación de un caso y diagnóstico por imagen Interspinous arthrosis
  6. Pinto, PS., Boutin, RD., Resnick, D. Spinous process fractures associated with Baastrup disease. Clin Imaging. 2004; 28 (3): 219-22.
  7. M. B. Royo-Salvador (2014), “Filum System® Guía Breve”.