Skontaktuj się z nami

Skolioza


Ostatnia aktualizacja: 03/02/2022, Dr. Miguel B. Royo Salvador, Katalog nr. 10389. Neurochirurg i Neurolog.
 

DEFINICJA:

ESkolioza idiopatyczna (ESC.I) to boczne skrzywienie kręgosłupa o nieznanej przyczynie. Częściej występuje u płci żeńskiej, zwłaszcza w okresie dojrzewania.

 

Rys. 5.- RM przekrój podłużny kręgosłupa u pacjenta ze Skoliozą idiopatyczną, gdzie widoczny jest kanał kręgowy i rdzeń który przechodzi od jednej wklęsłości do drugiej, wskazując na istnienie dużej siły napinającej.


OBJAWY:

Do najczęstszych objawów ESC.I, należą: bóle krzyża, bóle pleców, bóle głowy, zaburzenia funkcji chodu, blokady pleców i parestezje..

 


PRZYCZYNY:

– Zgodnie z teoriami konwencjonalnymi:

ESC.I powstaje w wyniku brak równowagi masy mięśniowej w okolicy kręgosłupa; anomalie więzadeł, proprioceptywne zaburzenia postawy, reakcja rdzenia na siły takie jak siła grawitacji lub działanie więzadłowo-mięśniowe; wrodzone zaburzenia metaboliczne, zaburzenia neurologiczne.

– Zgodnie z metodą sanitarną Filum System®:

Według FS®, ESC.I jest wynikiem mechanizmu unikania lub kompensowania siły napinającej rdzeń kręgowy i pochodzącej od anormalnie napiętego Filum Terminale. Tego zaburzenia nie wykazują badania uzupełniające. Ma tą sama przyczynę jak pozostałe idiopatyczne skrzywienia kręgosłupa, hiper-kifoza, hiper-lordoza, zniesienie naturalnych krzywizn kręgosłupa, rotacja kręgów, inwersja naturalnych skrzywień kręgosłupa, które mają taki sam bio-mechanizm.

 


SKOLIOGRAM (RADIOGRAFIA) CAŁEGO KRĘGOSŁUPA

 

Escoliograma de frente

Skoliogram: przód

Escoliograma de perfil

Skoliogram: profil

 


INNY RODZAJ SKOLIOZY: SKOLIOZA WTÓRNA

ESC.I można zdefiniować jako wtórną, gdy skrzywienie kręgosłupa, zarówno w widoku przednim jak i bocznym, powiązane jest ze znaną przyczyną: guzem, urazem, infekcją, itp.

 


CZYNNIKI RYZYKA:

Czynniki ryzyka mające największy wpływ na rozwój ESC.I to:

 

  • Historia rodziny: Trakcja ogonowa wytworzona przez nadmiernie napięte Filum Terminale, która definiuje Chorobę Filum, i która może powodować mechanizm wykrzywienia kręgosłupa – ESC.I- składa się z wrodzonej patologii, która może być przenoszona między krewnymi.

 

  • Wiek: ESCI jest obserwowana często w okresie najintensywniejszego wzrostu ciała ludzkiego, w fazie dojrzewania. Można ją również wykryć w wieku dziecięcym lub w zaawansowanym okresie dojrzewania. We wczesnym etapie życia, trakcja rdzenia kręgowego może wzrosnąć nagle, powodując odchylenie kręgów.

 

  • Płeć: Na podstawie aktualnych badań wynika, że Skolioza może rozwinąć się zarówno u chłopców jak i u dziewczynek, jednakże dziewczynki są bardziej narażone na pogorszenie się Skoliozy, podczas rozwoju somatycznego.

 

  • Stopnie skrzywienia: W przypadku Skoliozy idiopatycznej powyżej 40º, wykrzywianie się kręgosłupa nie zależy jedynie od napięcia pochodzącego od Filum Terminale, ale również od siły przyciągania ziemskiego. Kiedy skrzywienie kręgosłupa przekroczy 40-50 stopni wykrzywienia bocznego, może dojść do pogorszenia się, aż do ciężkiej Skoliozy, nawet powyżej 70-90 stopni.

 

 • Nagły wzrost trakcji kręgosłupa: Zaobserwowaliśmy, że w wyniku wypadku, upadku lub urazu kręgosłupa – z rdzeniem kręgowym wrodzonym, już cierpiącym w wyniku Choroby Filum- trakcja kręgosłupa może wzrosnąć. W tych okolicznościach, może dojść do pogorszenia wykrzywienia kręgosłupa. Wypadek, w tym przypadku, nie jest przyczyną Skoliozy (jak w przypadku typu traumatycznego), a raczej powoduje pogłębienie istniejącego już wykrzywienia.

 


KOMPLIKACJE:

Skolioza, w zależności od stopnia wykrzywienia kręgosłupa, może wywołać z czasem zarówno uszkodzenia kolateralne w pozostałej części ciała, jak i trudności i dysfunkcje, które w coraz większym stopniu mogą wpływać na jakość życia pacjenta.

Do głównych komplikacji należą:

 

  • Ból chroniczny: W ESC.I bóle kręgosłupa, bóle głowy, trudności w chodzeniu oraz sztywnienie pleców lub kończyn mogą stać się chroniczne o zwiększonej intensywności.

 

  • Estetyka: Wraz z rozwojem ESC.I powyżej 20-30 stopni, możemy zaobserwować zmiany postawy i fizyczne przystosowania całego organizmu do skrzywienia kręgosłupa, które zmieniają wygląd i sylwetkę pacjenta. Wynika to z rosnącej asymetrii między dwiema częściami ciała. W fazie dojrzewania, zwłaszcza, zmiany takie jeśli są zauważalne, mogą wpłynąć na młodą osobę zarówno na poziomie psychospołecznym, jak i funkcjonalnym.

 

 • Uszkodzenie klatki piersiowej: W przypadku ciężkiej ESC.I, klatka piersiowa może wywierać nacisk na płuca i serce, utrudniając pracę układu oddechowego i serca.

 


LECZENIE:

Kiedy ESC.I, po raz pierwszy, została opisana przez Hipokratesa jako choroba, podejmowano próby wyprostowania kręgosłupa wszelkimi możliwymi sposobami; usztywnienie, fizjoterapia, wyciągi, gorsety. Gdy wspomniane działania nie przynoszą oczekiwanego skutku, w celu korekcji skrzywień, stosuje się aktualnie korekcję chirurgiczną z wykorzystaniem protez metalowych.

Wszystkie zabiegi są objawowe i mają na celu skorygowanie następstw choroby – skrzywień – o nieznanej przyczynie.
W 1993 roku, wraz z opublikowaniem pracy doktorskiej Dr. Royo Salvadora, która dotyczy siły napinającej całego układu nerwowego przez Filum Terminale, jako przyczyny ESC.I – wśród innych chorób – zaprojektowano nowe leczenie, etiologiczne gdzie poprzez chirurgiczne cięcie Filum Terminale eliminowana jest siła napinająca rdzenia kręgowego odpowiedzialna za mechanizm patologiczny.

Ponad 1400 pacjentów ze Skoliozą idiopatyczną, poddało się operacji Sekcji Filum Terminale (SFT), przy użyciu minimalnie inwazyjnej metody Filum System®. U pacjentów nie wystąpiły żadne poważne komplikacje i we wszystkich przypadkach zaobserwowano zmianę w subiektywnym postrzeganiu wyzwolonego kręgosłupa: w większości przypadków zanika postawa skoliotyczna, a krzywizny mniejsze niż 40º poprawiają się. W przypadku Skoliozy idiopatycznej powyżej 40º, w celu złagodzenia działania sił grawitacji na kręgosłup, zalecamy wspomaganie się terapiami konwencjonalnymi.

 


SEKCJA FILUM TERMINALE

 

 

Korzyści:

 

1. Eliminuje przyczynę Skoliozy idiopatycznej.

2. Za pomocą minimalnie inwazyjnej techniki chirurgicznej opracowanej przez ICSEB, czas zabiegu wynosi 45 minut. Wymaganych jest kilka godzin hospitalizacji. Okres pooperacyjny jest krótki i bez ograniczeń. Bez pobytu na Oddziale Intensywnej Terapii. Zabieg nie wymaga transfuzji krwi.

3. Jego zastosowanie zakłada 0% śmiertelności, bez większych komplikacji.

4. Łagodzi objawy i zatrzymuje rozwój Skoliozy mniejszej niż 40 stopni, a także poprawia rozwój Skoliozy idiopatycznej powyżej 40 stopni.

5. Po SFT w wielu przypadkach obserwuje się spontaniczny zanik postawy skoliotycznej i korektę krzywizn o kilka stopni.

6. Zastosowanie terapii konwencjonalnych po zastosowaniu metody Filum System® znacząco zwiększa jej skuteczność.

7. W przypadkach, gdy skrzywienie jest większe niż 40º i wymagane jest zespolenie kręgów, można uniknąć paraplegii z powodu trakcji operacyjnej, poprzez usztywnienie kręgosłupa podczas zabiegu chirurgicznego.

Nasz zespół Instytutu Chiari & Siringomielia & Escoliosis w Barcelonie, pracuje ze Skoliozą z punktu widzenia neurologicznego i neurochirurgicznego. W Skoliozie idiopatycznej rdzeń kręgowy poddawany jest ciągłemu napięciu i naciąganiu, które stopniowo go niszczą. Za pomocą SFT eliminuje się napięcie rdzenia i zanika siła, która powoduje wykrzywianie się kręgosłupa,pochodząca od Filum Terminale. Proste przecięcie tego więzadła powoduje, że napięcie jakiemu poddany jest rdzeń kręgowy przestaje stymulować skrzywianie się kręgosłupa i zatrzymany zostaje postęp Skoliozy.
Po wykonanej SFT, w zależności od stopnia krzywizny skrzywienia kręgosłupa, ewolucja zatrzymuje się (w przypadku skrzywień od 10º-40º) lub może dalej postępować (w przypadku skrzywień powyżej 40º), ale wolniej niż bez zabiegu metodą Filum System®. W większości przypadków obserwuje się zmniejszenie objawów i oznak.
Nasz zespół medyczny oceni najbardziej odpowiednie wskazanie pooperacyjne dla każdego pacjenta: rehabilitację, korekcyjną stymulację mięśni, fizjoterapię, ortezę lub usztywnienie kręgosłupa.

 


REZULTATY SEKCJI FILUM TERMINALE:

Operowaliśmy chorych ze Skoliozą idiopatyczną występującą samodzielnie lub w połączeniu z syndromem Arnolda Chiari I i/lub jamistością rdzenia. W większości przypadków postęp choroby został zatrzymany, a w niektórych udało się uzyskać znaczną poprawę, zwłaszcza u osób ze skrzywieniem kręgosłupa poniżej 40º.

Przykłady:

– Przypadek 17584. Widoczne zmniejszenie skrzywienia skoliotycznego, w przypadku operowanym metodą FS® – Obraz przedoperacyjny z 2014 roku i pooperacyjny z 2015 roku.

Caso de 2014
2014

Caso de 2015
2015

 

Przypadek nr. 17253

 

Caso-2009_17253

2009

Caso-2011_17253

2011

Caso-2012_17253

2012


Aby dowiedzieć się więcej o Skoliozie idiopatycznej, proponujemy zapoznać się z sekcją “Historie pacjentów: Skolioza idiopatyczna”. Przypominamy, że wszystkie przedstawione historie mają charakter informacyjny i odzwierciedlają jedynie opinię osoby, która ją opowiada.


BIBLIOGRAFIA:

 

 1. Royo-Salvador, M.B.; Fiallos-Rivera, M.V.; Salca, H.C.; Ollé-Fortuny, G. (2020), The Filum disease and the Neuro-Craniovertebral syndrome: definition, clinical picture and imaging features, 20:175, BMC Neurology
 2. Royo-Salvador M.B. (1996), Siringomielia, escoliosis y malformación de Arnold-Chiari idiopáticas, etiología común (PDF). REV NEUROL (Barc); 24 (132): 937-959.
 3. Royo-Salvador M.B. (1996), Platibasia, impresión basilar, retroceso odontoideo y kinking del tronco cerebral, etiología común con la siringomielia, escoliosis y malformación de Arnold-Chiari idiopáticas (PDF). REV NEUROL (Barc); 24 (134): 1241-1250
 4. Royo-Salvador M.B. (1997), Nuevo tratamiento quirúrgico para la siringomielia, la escoliosis, la malformación de Arnold-Chiari, el kinking del tronco cerebral, el retroceso odontoideo, la impresión basilar y la platibasia idiopáticas (PDF). REV NEUROL; 25 (140): 523-530
 5. Royo-Salvador M.B., Solé-Llenas J., Doménech J.M., González-Adrio R. (2005) “Results of the section of the filum terminale in 20 patients with syringomyelia, scoliosis and Chiari malformation“.(PDF). Acta Neurochir (Wien) 147: 515–523.
 6. Royo-Salvador M.B. (1992), “Aportación a la etiología de la siringomielia“, Tesis doctoral (PDF). Universidad Autónoma de Barcelona.
 7. Royo-Salvador M.B. (2014), “Filum System® Bibliography” (PDF).
 8. Royo-Salvador M.B. (2014), “Filum System® Guía Breve”.
 9. Royo-Salvador M.B., Fiallos-Rivera M. and Salca H. (November 20th 2019). Caudal Traction as a Pathogenetic Mechanism of Chiari Malformation Type I [Online First], IntechOpen, DOI: 10.5772/intechopen.90044. Available from: https://www.intechopen.com/online-first/caudal-traction-as-a-pathogenetic-mechanism-of-chiari-malformation-type-i


Godziny przyjęć

Od poniedziałku do czwartku: 9-18h (UTC +1)

Piątek: 9-15h (UTC +1)

Sobota, niedziela: zamknięte

[email protected]

Kontakt 24 godziny na dobę

Poprzez formularz na naszej stronie internetowej

+34 932 800 836

+34 932 066 406

Porady prawne

Regulacje prawne

Informacja prawna

Adres

Pº Manuel Girona, nº 32

Barcelona, España, CP 08034