Skontaktuj się z nami

Polityka Jakości


  1. POLITYKA JAKOŚCI.

Barcelona, 16 listopada 2017 r.

Kierownictwo Instytutu Chiari & Siringomielia & Escoliosis w Barcelonie (ICSEB) jest świadome etycznego, ludzkiego i społecznego obowiązku, jakim jest praca dla dobra pacjentów i dlatego naszym powołaniem jest służba medyczna, zapewniająca możliwie najlepsze rozwiązania każdej z leczonych przez nas chorób, przyczyniając się w ten sposób do poprawy jakości życia.

Naszym głównym powodem istnienia, jest pacjent. Dlatego bardzo ważna jest analiza jego potrzeb i zdefiniowanie na ich podstawie, naszych planów strategicznych, celów i kierunków działania.

ICSEB, pod przewodnictwem Wyższego Kierownictwa, promuje swoje dążenie do ciągłej doskonałości, poprzez aktualizację polityki jakości, zgodnie z najwyższymi standardami krajowymi i międzynarodowymi. Troszczy się również o doskonalenie swoich procesów i obszarów działania, dbając o relacje z każdym z zainteresowanych i przeznaczając odpowiednie środki na prawidłowy nadzór nad procesami.

W przypadku pacjentów zobowiązanie to polega na dostosowywaniu i ulepszaniu oferowanych usług:

  • Zapewnienie możliwie największej dostępności dla pacjentów z Chorobą FIlum.

  • Kontynuacja jako międzynarodowe Centrum Referencyjne z zastosowaniem metody Filum System®.

  • Opracowanie wysokiej jakości, sprawnego i elastycznego procesu świadczenia usług medycznych i administracyjnych oraz wykrywanie możliwych zagrożeń.

  • Gwarancja korzystania, traktowania i poufności informacji, które pacjent udostępnia ICSEB.

  • Realizacja zobowiązań odnośnie innowacji i badań naukowych.

  • Stawianie na ciągłe doskonalenie się.

Od wszystkich osób, które są częścią tej organizacji, ICSEB wymaga przywiązania do jej wartości korporacyjnych oraz świadczenia profesjonalnych i wysokiej jakości usług. W tym celu rozszerza swoją wiedzę i doświadczenie, promując szkolenia, innowacje i współpracę swoich współpracowników w środowisku pracy i przy podejmowaniu decyzji.

Na tej samej zasadzie, ICSEB zarządza relacjami ze swoimi dystrybutorami tak, aby przestrzegali zobowiązań wynikających z warunków kontraktowych, zawierając porozumienia w ramach wyznaczonych celów dla rozwoju ich działalności.

W odniesieniu do pozostałych ośrodków i oddziałów neurochirurgii, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, ICSEB będzie zawsze otwarty na współpracę z ośrodkami medycznymi lub zawodowymi i zobowiązuje się do dalszego rozwijania swojej wiedzy i umiejętności, w celu osiągnięcia zamierzonych rezultatów.

Chcielibyśmy również dodać, że ICSEB świadomy jest swojej odpowiedzialności wobec społeczeństwa, określając swój cel, jakim jest przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska.

Kierownictwo wyższego szczebla ICSEB odpowiedzialne jest za rozpowszechnianie polityki jakości wśród wszystkich zainteresowanych, poprzez przekazywanie im filozofii, wartości, a także rozwoju, które motywują ICSEB jako wysoce wyspecjalizowane centrum neurochirurgiczne.

Dzielę się zatem, z wami wszystkimi, niniejszą polityką jakości.

Dr. Miguel B. Royo Salvador. Dyrektor Generalny ICSEB.


Godziny przyjęć

Od poniedziałku do czwartku: 9-18h (UTC +1)

Piątek: 9-15h (UTC +1)

Sobota, niedziela: zamknięte

[email protected]

Kontakt 24 godziny na dobę

Poprzez formularz na naszej stronie internetowej

+34 932 800 836

+34 932 066 406

Porady prawne

Regulacje prawne

Informacja prawna

Adres

Pº Manuel Girona, nº 32

Barcelona, España, CP 08034