Skontaktuj się z nami

Informacja prawna


NOTA PRAWNA

Poniższe uzgodnienia wchodzą w życie dnia 7 września 2007 roku. Będą mogły zostać zmodyfikowane w celu zaadaptowania ich do zmian w obowiązującej normatywie, które w tym przypadku mogą się pojawić. W momencie modyfikacji uzgodnień prawnych portal umieści odpowiednią informacje w tym paragrafie.

Ostatnia aktualizacja: 4 czerwca 2014 roku.

I. INFORMACJA WYMAGANA PRZEZ USTAWĘ O USŁUGACH INFORMACYJNYCH I HANDLU ELEKTRONICZNYM – zgodnie z Artykułem 34/2002 – (LSSICE):

“Institut Chiari & Siringomielia & Escoliosis de Barcelona” (zwany dalej ICSEB) jest odpowiedzialny za portal www.institutchiaribcn.com

ICSEB powstał w oparciu o pismo publiczne numer 2447, z dnia 6 września 2007 roku, zatwierdzone przez Kolegium Notariuszy w Katalonii, przez José-Javier Cuevas Castano i zapisane w Rejestrze Handlowym w Barcelonie dnia 29 lutego 2008 roku, w Tomie 40286, na stronie 83 B 362284. NIP ICSEB to: B64658735.

Adres pocztowy dla użytkowników portalu to:

Institut Chiari & Siringomielia & Escoliosis de Barcelona

Paseo Manuel Girona, 32

08034 BARCELONA

E-mail: [email protected]

II. CEL

Niniejsza strona internetowa i odpowiednie, połączone mikrostrony zostały opracowane przez ICSEB w charakterze wyłącznie informacyjnym i ich celem jest promowanie działalności Instytutu, dlatego też, informacje zawarte na tej stornie nie stanowią wiążącej oferty.

Niniejsza strona internetowa i powiązane mikrostrony mogą zawierać artykuły na tematy zdrowotne, lekarskie, chirurgiczne, społeczne lub inne, które Instytut uzna za istotne. Ich zawartość odzwierciedla tylko i wyłącznie opinie ich autorów, za wyjątkiem tych, na których widnieje wyraźny podpis ICSEB.

W żadnym wypadku, opinie tu zamieszczone nie mogą zastąpić konsultacji lekarskiej.

Usługodawca odpowiedzialny za stronę internetową, przekazuje do dyspozycji użytkowników niniejszy dokument, który ma na celu wypełnienie obowiązku nakazanego przez Artykuł 34/2002 Ustawy o Usługach Informacyjnych i Handlu Elektronicznym (LSSI-CE), oraz powiadomienie wszystkich użytkowników strony internetowej, o warunkach jej użytkowania.

Każdy kto wchodzi na niniejszą stronę internetową przyjmuje rolę użytkownika, i zobowiązuje się do przestrzegania przepisów określonych w tym dokumencie oraz wszystkich innych, które mogą mieć zastosowanie.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji jakiegokolwiek rodzaju informacji, która może pojawić się na niniejszej stronie internetowej, bez konieczności zawiadomienia o tym zainteresowanych użytkowników, i rozumiejąc jako wystarczające opublikowanie danej informacji na stronie usługodawcy.

III. ZAUFANIE I KODEKS ZACHOWANIA 

Usługodawca nie opracował konkretnego kodeksu zachowania, jednak jako „akredytowana strona internetowa”jest objęta kodeksem stworzonym w tym celu przez Program Akredytacji i Jakości Stron Medycznych (WMA). Obowiązujący kodeks zachowania ma referencję WMA715.  

Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem: https://wma.comb.es/es/certificacion-codigo-conducta.html

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

ICSEB, jako właściciel strony www.institutchiaribcn.com, posiada odpowiedzialność w rozumieniu terminów i z ograniczeniami zapisanymi w artykułach 13 i kolejnych Ustawy 34/2002 z 11 lipca o Usługach Informacyjnych i Handlu Elektronicznym.

Korzystanie z niniejszej strony internetowej oraz połączonych mikrostron, jest na wyłączną odpowiedzialność użytkowników.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za informacje zamieszczone na stronie, jeśli były one zmodyfikowane lub zamieszczone przez osoby trzecie.

Niniejsza strona internetowa może korzystać z plików cookies w celu wykonywania konkretnych funkcji, które są niezbędne w ramach poprawnego funkcjonowania i wizualizacji strony. W żadnym wypadku pliki te nie będą użyte w celu zebrania informacji o charakterze personalnym.

Dostawcy niniejszej strony internetowej oraz powiązanych mikrostron mogą automatycznie wykryć adres IP oraz nazwę używanej przez użytkownika domeny, w celach tylko i wyłącznie statystycznych.

Zamieszczenie linków (odsyłaczy) do strony www.institutchiaribcn.com na innych stronach internetowych musi by zatwierdzone na piśmie przez ICSEB. Zamieszczenie na stronie www.insitutuchiaribcn.com linków i odsyłaczy do innych stron internetowych nie jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez ICSEB zawartości tych stron, i w przypadku napotkania zawartości nielegalnej, zgodnie z obowiązującym prawem, ICSEB skasuje odsyłacz i poinformuje o zaistniałym fakcie odpowiednie organy.

ICSEB przetłumaczył na różne języki zawartość niniejszej strony. Jedynym celem takiego zabiegu jest ułatwienie dostępu do informacji wszystkim użytkownikom strony. Równocześnie należy podkreślić, że pomimo iż tłumaczenie zostało wykonane w sposób jak najbardziej skrupulatny, mogą pojawić się pewne nieścisłości językowe, kulturowe lub techniczne pomiędzy dokumentami oryginalnymi i przetłumaczonymi. W przypadku gdyby zaistniały takie nieścisłości, jedynym ważnym dokumentem jest dokument oryginalny.

Niniejsza strona internetowa oraz powiązane mikrostrony mogą zawierać informacje powiązane z chorobami lub sytuacjami medycznymi i ich leczeniem. Te informacje są udostępniane tylko i wyłącznie w celu informacyjnym i edukacyjnym. W żadnym wypadku nie mogą być one traktowane jako zalecenia lub porady dla pacjentów i nie mogą zastąpić osobistej wizyty u lekarza lub wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia. Nie należy używać informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej ora powiązanych mikrostronach w celach diagnostycznych, ponieważ diagnoza medyczna wymaga odpowiedniego wykształcenia dla poprawnej interpretacji. Koniecznym jest podkreślenie, że przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji, która miałaby wpływ na zdrowie należy najpierw skonsultować się z osobą odpowiednio do tego wykwalifikowaną.

Niniejsza strona internetowa została sprawdzona pod względem poprawnego funkcjonowania. Teoretycznie, zagwarantowane jest jej poprawne funkcjonowanie 365 dni w roku i 24 godziny na dobę. Mimo wszystko, usługodawca nie wyklucza jednak możliwości występowania pojedynczych błędów oprogramowania, lub występowania czynników wyższych, które mogą chwilowo uniemożliwić dostęp do strony.

V. POLITYKA PRZETWARZANIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Poprzez niniejsze zawiadomienie informuje się użytkowników portalu www.institutchiaribcn.com o polityce ochrony danych osobowych, tak aby użytkownicy mogli zdecydować czy wyrazić zgodę na udostępnienie danych osobowych, o które mogą zostać poproszeni przez portal. Ta polityka może ulec zmianom w konsekwencji zmiany niniejszej normatywy. W momencie modyfikacji uzgodnień prawnych portal umieści odpowiednią informacje w tym paragrafie.

Niektóre kanały portalu mogą zawierać specyficzne klauzule związane z ochroną danych osobowych, które umieszczone zostaną w stopce odpowiedniego formularza aby użytkownik mógł wydać zgodę na przetwarzanie jego danych. Jeśli w formularzu zostanie zwarta legenda dotyczyć ona będzie wszystkich uzgodnień generalnych.

Jeśli nie zostanie wskazane inaczej, odpowiedzi na pytania związane z ochroną danych osobowych w formularzu są dobrowolne, a brak takiej odpowiedzi nie będzie działał na szkodę użytkownika. W niektórych przypadkach przesłanie pewnych danych jest konieczne, aby móc poprawnie zarządzać usługą/prośbą użytkownika. W takich przypadkach, nieudzielenie zgody na przekazanie swoich danych może skutkować brakiem możliwości odpowiedzi ze strony portalu. W formularzach danych osobowych, oznaczone zostaną gwiazdką, pola obowiązkowe, aby moc otrzymać odpowiedź.

Dane otrzymane za pomocą portalu zostaną zebrane w archiwum elektronicznym należącym do ICSEB, Barcelona,
Paseo Manuel Girona, 32, w celu konkretnym dla każdego formularza.

Według obowiązującego prawa to archiwum zostało wpisane w Rejestr Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych Osobowych. Wysłanie formularza przez użytkownika oznacza zaakceptowanie niniejszej polityki oraz świadomą zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach wcześniej wspomnianych. W przypadku, gdy użytkownik dobrowolnie prześle swoje dane poprzez portal w celu prośby o informacje, celem przetwarzania tych danych będzie zarzadzanie jego prośbą oraz przeslanie żądanych informacji.

Jeśli użytkownik dobrowolnie udostępnił swój adres poczty elektronicznej, automatycznie wyraża zgodę na przesłanie przez ICSEBtą samą drogą żądanej informacji, zgodnie z uzgodnieniami zawartymi e LSSICE, które równocześnie zabraniają przesyłania, za pomocą poczty elektronicznej, ofert komercyjnych, które nie były wnioskowane lub wyraźnie dozwolone.

Użytkownik jest jedyną osobą odpowiedzialną za poprawność przesyłanych do ICSEB danych, poprzez stronę internetową www.institutchiaribcn.com

Kiedy będzie konieczna zgoda użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, powinna być ona wystawiona przez osobę o pełnej zdolności prawnej. W przeciwnym razie, zgoda powinna być wydana przez przedstawiciela prawnego danej osoby i będzie można ją wycofać w każdym momencie, bez mocy wstecznej, zgodnie z artykułami 6 i 11 ustawy 15/99 z dnia 13 grudnia o Ochronie Danych Osobowych.

Użytkownik może dochodzić swoich praw o sprzeciwie, dostępie, modyfikacji i usunięciu swoich danych, kierując odpowiednie pismo na następujący adres: Institut Chiari & Siringomielia & Escoliosis de Barcelona, Paseo Manuel Girona 32, 08034 BARCELONA.  Również może przesłać odpowiedni e-mail na adres: [email protected].

Tym samym, zgodnie z ustawą 34/2002 z dnia 11 lipca o Usługach Informatycznych i Handlu Elektronicznym, użytkownik może, w każdym momencie, wycofać swoją zgodę na otrzymywanie ofert komercyjnych za pomocą e-maila, przesyłając na adres: [email protected] wiadomość o tytule: „NIE CHCĘ WIĘCEJ OTRZYMYWAĆ INFORMACJI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ”.

VI. BEZPIECZEŃSTWO 

Prawo nakazuje przyjęcie odpowiednich środków bezpieczeństwa, by pliki informatyczne zawierające dane osobowe, nie padły efektem nieautoryzowanego dostępu, lub by ich jakość i integralność nie została naruszona.

W ramach przekazu danych przez Internet musi być zagwarantowane, że będą one zakodowane lub zaszyfrowane, by nieautoryzowane osoby trzecie nie miały do nich dostępu. W związku powyższym, ICSEB stosuje wszystkie środki, na które pozwala aktualna technologia.

Wszelkiego rodzaju procesy, które wymagają przeslania danych osobowych o szczególnym charakterze (informacje na temat zdrowia, itp.) zawsze będą przesyłane poprzez protokół bezpiecznych transmisji internetowych (SSL) w taki sposób by osoby trzecie nie miały dostępu do przesyłanych informacji.

ICSEB poświadcza, że zawarte tu dane zostały zaszyfrowane w sposób bezpieczny, za pomocą protokołu MD5, oraz, że nasza strona internetowa jest prawidłowo zidentyfikowana.

VII.  WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA: Instytut informuje użytkowników, że wszystkie elementy strony www.institutchiaribcn.com są chronione przepisami prawa własności intelektualnej i przemysłowej, oraz zapisane w odpowiednich rejestrach publicznych. Zarówno tekst, projekt, ilustracje, znaki towarowe, nazwy handlowe, logo, dźwięki, video, kod czcionki, itp. są własnością ICSEB, lub zostały mu przekazane w formie licencji, a zatem nie mogą być wykorzystywane bez zgody właścicieli praw.

Niezależnie od celów do jakich mogłyby być użyte, reprodukcja całościowa lub częściowa, użycie, eksploatacja, rozpowszechnienie i komercjalizacja, w każdym przypadku wymaga wcześniejszej pisemnej zgody właściciela praw. Każde nieautoryzowane przez usługodawcę użycie, będzie uważane za istotne naruszenie praw własności intelektualnej lub przemysłowej autora.

ICSEB ułatwia dostęp do różnych stron internetowych, które uważa za interesujące. Jednakże, te strony nie są jego własnością, jak również nie dokonuje on krytycznego przeglądu ich zawartości. Dlatego też, ICSEB nie ponosi odpowiedzialności za zawartość tych stron oraz możliwe szkody poniesione na skutek ich użytkowania.

Projekty, logo, teksty i grafika nie należące do usługodawcy i które mogą pojawić się na stronie web, należą do ich właścicieli i oni są odpowiedzialni za ewentualne spory, które mogą wywołać.

W każdym przypadku, usługodawca posiada wcześniejszą zgodę ze strony właścicieli.

Usługodawca uznaje na rzecz właścicieli, odpowiednie prawa własności przemysłowej i intelektualnej, z zastrzeżeniem, że samo ich wspomnienie lub pojawianie się na stronie internetowej, nie podlega wymogom tego prawa, jak również nie ma związku ze sponsoringiem lub rekomendacją danej strony przez usługodawcę.

Prawa własności intelektualnej tych współpracowników ICSEB, którzy publikują swoje artykuły, fotografie, video lub jakiekolwiek inne dokumenty na niniejszej stronie internetowej, należą do ich autorów, którzy nieodpłatnie odstąpili od swoich praw w celu publikacji danego dokumentu na niniejszej stronie internetowej.

Jest kategorycznie zabronione „framming”, „hacking”, „deep-linking” oraz tym podobne działania, które są w sprzeczności z prawem hiszpańskim i/lub międzynarodowym.

Równocześnie, zabronione jest dodawanie linków odnoszących się do stron zniesławiających, pornograficznych, rasistowskich, ksenofobicznych, nawołujących do przemocy lub innych, które zawierają fałszywe informacje na temat ICSEB lub jego współpracowników.

VII. SZCZEGÓLNE WARUNKI DLA SIECI SPOŁECZNOŚCIOWYCH  

Sieci społecznościowe (Facebook, Twitte, Linkedin i inne) pozwalają swoim użytkownikom na nieograniczone publikowanie zawartości o różnych formatach. Publikując na tego typu serwisach, zawartości jednoznacznie i bezpośrednio odwołującej się do ICSEB, użytkownik akceptuje fakt, że dany post może zostać również opublikowany na www.institutchiaribcn.com.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za informacje i treści publikowane na forach, czatach, blogach, komentarzach w sieciach społecznościowych, lub jakimkolwiek innym serwisie internetowym, który pozwala swoim użytkownikom na niezależne publikowanie treści na swoich stronach.

Równocześnie, i w zgodzie z artykułami 11 i 6 ustawy LSSI-CE, usługodawca jest do dyspozycji wszystkich użytkowników, władz i organów bezpieczeństwa, współpracując w sposób aktywny w wycofaniu lub blokowaniu tych wszystkich treści, które mogą naruszyć obowiązujące prawo państwowe lub międzynarodowe, prawa osób trzecich, moralność lub porządek publiczny. W momencie gdy użytkownik zauważy obecność na niniejszej stronie treści, które mogłyby być uważane za takowe, jest proszony o natychmiastowe powiadomienie administratora strony.

Użytkownik, umieszczając treści na serwisach społecznościowych należących do www.insitutuchiaribcn.com jest świadomy, że zgodnie z prawem hiszpańskim i innymi zasadami prawa międzynarodowego, ponosi pełną odpowiedzialność za publikowane treści.

Zabronione jest publikowanie jakichkolwiek treści o charakterze nielegalnym, skopiowanych od osób trzecich bez ich wyraźnej zgody, oraz treści wyłącznie reklamowych. W momencie gdy uzna to za stosowne, ICSEB zgłosi taki fakt odpowiednim władzom.

W sposób szczególny jest zabronione zniesławianie lub znieważanie, nawoływanie do przemocy i nienawiści, jakiekolwiek działania w sprzeczności z prawami własności intelektualnej i/lub przemysłowej, dystrybucja materiałów objętych prawami autorskimi, przesyłanie niechcianych wiadomości (SPAM) lub tym podobnych, pobieranie danych osobowych, innego rodzaju informacji lub software z naszych systemów informatycznych i ogólnie, jakakolwiek działalność sprzeczna z obowiązującym prawem hiszpańskim.

ICSEB w szczególności chroni dobre imię, wizerunek oraz honor każdego ze swoich współpracowników w momencie gdy będzie to konieczne, oraz zawsze gdy została użyta niniejsza strona internetowa lub inne sieci społeczne, jako platforma do bezpośredniej, wyraźnej i jednoznacznej dyskredytacji któregokolwiek ze współpracowników.

IX. DANE PRSONALNE OPUBLIKOWANE NA PORTALU  

Dane osób fizycznych opublikowane za pomocą strony www.institutchiaribcn.com, nie mogą zostać użyte w żadnym celu, bez wcześniejszej zgody ich właścicieli.

X. ZASTOSOWANE PRAWO I JURYSDYKCJA

Relacje zawarte jako konsekwencja użytkowania portalu www.institutchiaribcn.com podlegają przepisom obowiązującym w aktualnym prawie hiszpańskim.

Strony, zrzekają się własnej jurysdykcji i wyrażają zgodę na rozstrzyganie jakiegokolwiek konfliktu powiązanego z użytkowaniem strony www.institutchiaribcn.com przed Sadami i Trybunałami miasta Barcelony.

Użytkowanie niniejszego portalu jest równoznaczne z zaakceptowaniem tej polityki prawnej.

Institut Chiari & Siringomielia & Escoliosis de Barcelona (ICSEB)


Godziny przyjęć

Od poniedziałku do czwartku: 9-18h (UTC +1)

Piątek: 9-15h (UTC +1)

Sobota, niedziela: zamknięte

[email protected]

Kontakt 24 godziny na dobę

Poprzez formularz na naszej stronie internetowej

+34 932 800 836

+34 932 066 406

Porady prawne

Regulacje prawne

Informacja prawna

Adres

Pº Manuel Girona, nº 32

Barcelona, España, CP 08034