Consulteu-nos

L’Hernia Discal Lumbar


Última actualització: 25/09/2018, Dr. Miguel B. Royo Salvador, Número de col·legiat 10389. Neurocirurgià i Neuròleg.
 
A la publicació, “Hernia discal en el ámbito laboral […]”, es valoren i comparen els nostres resultats amb la resta de publicacions similars obtenint una diferència significativa a favor de les nostres tècniques quirúrgiques per solucionar hèrnies discals lumbars.

La intervenció neuroquirúrgica més freqüent és l´hèrnia discal lumbar. En relació amb ella els pacients amb freqüència es pregunten:

 

Em curaré d’aquesta ciàtica?

La majoria de ciàtiques tenen curació i en general amb un fàcil tractament.


Quant als símptomes i el diagnòstic

 

Què he de fer perquè se’m passi l’abans possible?

El 95% de les ciàtiques curen o milloren amb repòs, tombat, i amb l´ajuda d´antiinflamatoris i antialgics.

La curació la realitza l´organisme, els antiinflamatoris milloren abans la inflació provocada per la compressió d´una arrel nerviosa. Els antialgics o antidolorosos alleugereixen el dolor de la arrel nerviosa i del territori de l´arrel nerviosa.

Encara que per entendre alguna cosa del que ocorre en una ciàtica cal explicar alguns conceptes bàsics, com a:

 


Què és el dolor ciàtic o ciàtica?

Es diu ciàtica o dolor ciàtic al dolor que coincideix amb el recorregut del nervi ciàtic, que s´estén des de la regió lumbar per la cara posterior de l´extremitat inferior, d´allà lumbociàtica o lumbociatalgia.
Si el dolor s´irradia per la cara anterior de l´extremitat inferior coincidint amb el recorregut del nervi crural, el dolor es diu cruralgia.
És important aquesta diferenciació ja que ens orienta a quin o quins són les arrels nervioses afectades.

 

A què és degut el dolor ciàtic o ciàtica?

El dolor ciàtic, la lumbociàtica o la lumbociatalgia es deu freqüentment a la compressió d´una arrel nerviosa per una hèrnia discal lumbar. Però en moltes ocasions aquest dolor és a causa de la síndrome de la faceta articular lumbar que s´explica més endavant.

 

Què és una hèrnia discal i una protusión discal?

Una hèrnia discal lumbar consisteix en la pèrdua de la forma de coixí que posseeix el disc cartilaginós intervertebral que uneixen dos vertebres. El disc intervertebral està format per una capa cartilaginoses dura externa cridada ànulus fibrós i una altra que omple el centre tova anomenada nucli polpós.
Quan el ànulus fibrós perd alçària, es fissura o es trenca i amb això fa embalum forma un bony o protusió discal. Si el ànulus fibrós es trenca i dóna sortida a part del nucli polpós constitueix l´hèrnia discal.

La protusió o l´hèrnia discal en ocupar un espai no habitual en els seus voltants, comprimeix estructures veïnes que es troben adossades al disc intervertebral; si són els nervis que van cap a les extremitats inferiors, produeix lesions que s´expressen en forma de dolor, falta de tacte i paràlisi. Ambdues, la protusió i l´hèrnia discal, a efectes pràctics se les considera iguals i no suposen per elles mateixes indicació quirúrgica.

Hi ha conceptes erronis com que si tens una hèrnia discal t´has d´operar i si és una protusió no. La indicació quirúrgica no decideix el tipus d´alteració discal, ho decideix la clínica i l´exploració neurològica quan es tracta d´una ciàtica per compressió discal. Hi ha moltes hèrnies discales sense símptomes i no per això s´han d´operar. I al contrari existeixen protusions discales que produeixen paràlisi i s´han d´operar amb urgència.

 

Quina utilitat té el TAC o escàner i la Ressonància nuclear magnètica (RM)?

El TAC i la RM només orienten on es troba i el tipus de compressió nerviosa, cas que existeixi criteri per intervenir ens mostren on cal fer-ho. El TAC i la RM no indiquen si cal intervenir, ni quan.

 

De què serveix un electromiograma (EMG) en la lumbociática?

L´EMG i l´electroneurograma (ENG) és una exploració complementària que mesura l´activitat dels nervis i músculs. En la lumbociàtica ens orienten al tipus i magnitud de lesió neurològica perceptible. No totes les lesions que podem veure en una exploració neurològica es detecten en l´ENG o EMG.

 


Quant al tractament

 

Com es cura una lumbociàtica per hèrnia discal?

La majoria de les lumbociàticas es curen amb repòs, mesures mèdiques i fisioterapeútiques que alleugereix les conseqüències de la compressió dels nervis per la protusió o l´hèrnia discal. La curació la realitza el propi organisme quan aconsegueix restaurar i consolidar l´alteració del disc intervertebral de tal manera que no existeixi lesió nerviosa activa, ni inestabilitat o sobrecàrregues vertebrals.

 

Com es tracta la ciàtica per una hèrnia discal?

Amb tractament antiinflamatori s´aconsegueix disminuir la inflamació del nervi comprimit pel disc intervertebral deformat i amb això el dolor. Amb el tractament antiàlgic millorem el dolor abans que actuï l´antiinflamatori, i també durant l´actuació de l´antiinflamatori, ja que per si només no és suficient per mitigar el dolor. El repòs persegueix dos propòsits: un disminuir la pressió sobre l´arrel nerviosa i donar la possibilitat a l´organisme de reparar la deformació del disc intervertebral.

 

De què serveix la fisioteràpia en la lumbociàtica?

La fisioteràpia en la lumbociàtica té diversos propòsits:

 

  1. Movilitzar l´arrel nerviosa que s´acomodi i eviti la compressió de la deformació del disc intervertebral i amb això tenir un alleujament en la pressió radicular.
  2. Relaxar, estimular i gratificar una zona castigada pel dolor.
  3. Reforçar la musculatura al voltant de les vèrtebres i amb això aconseguir un reforç vertebral.

Una fisioteràpia que sotmeti major pressió als discs intervertebrals pot agreujar la malaltia fins i tot la pot produir en altres discs intervertebrals predisposats, per aquesta raó la fisioteràpia ha de realitzar-se o estar dirigida per un expert en columna vertebral.

 

Quina hèrnia discal lumbar s’opera?

Existeixen clars criteris per indicar una intervenció sobre una hèrnia discal i s´indica quan el pacient en té almenys uns dels següents apartats:

 

  1. Quan al dolor lumbociàtic és tan intens que no millora amb cap medicació, o el dolor crònic arriba a ser tan limitant que no permet realitzar una vida normal.
  2. Quan existeix en l´exploració neurològica una afectació nerviosa, motriu o sensitiva, especialment si té un caràcter progressiu.
  3. Quan hi ha alteració en orinar o defecar.

Una fisioteràpia que sotmeti major pressió als discs intervertebrals pot agreujar la malaltia fins i tot la pot produir en altres discs intervertebrals predisposats, per aquesta raó la fisioteràpia ha de realitzar-se o estar dirigida per un expert en columna vertebral.

 

Quan s’opera una hèrnia discal lumbar?

Quan la indicació quirúrgica és per dolor agut o per crònic, depèn del criteri del pacient i del grau d´invalidesa. Quan la indicació quirúrgica és per afectació neurològica, pèrdua de força, sensibilitat o alteració dels esfinters, la intervenció quirúrgica es realitzarà “sense pressa però sense pausa”. Si la pèrdua de força arriba a ser total la intervenció alliberadora no aconseguiria millorar-la.

 

Com s’opera una hèrnia discal lumbar?

En l´hèrnia discal lumbar hi ha tants diagnòstics com històries clíniques, tantes indicacions quirúrgiques com pacients i tantes maneres d´operar com cirurgians, el resultat final constitueix l´art de curar l´hèrnia discal. En general hi ha tres propòsits en les intervencions sobre hèrnia discal lumbar: el primer i més important alliberar la compressió nerviosa, el segon fixar el segment vertebral i el tercer mantenir l´alçària del disc intervertebral.

Entrant a aquest link podrà consultar el comentari sobre el protocol del criteri d´elecció del tipus d´intervenció quirúrgica per a l´hèrnia discal lumbar que es practica en l´ICSEB. Publicat per la Revista de Neurologia, “Hèrnia discal lumbar en l´àmbit laboral. Resultats d´una anàlisi retrospectiva d´una sèrie de 189 pacients consecutius”. Rev Neurol. 1998 Oct;27(158):574ó6. On es van obtenir els millors resultats de tota la bibliografia equivalent consultada en llibres de text i al banc de dades de Medline® des de 1966 fins a 1998.

De forma gràfica el nostre mètode:
“Busca el millor resultat amb la mínima agressió”. Les possibles tècniques amb resultats contrastats que apliquem per al tractament quirúrgic de l´hèrnia discal lumbar, tenen el propòsit d´eliminar la compressió de l´arrel nerviosa i en algunes de mantenir l´alçària discal i estabilitzar la columna vertebral. Es classifiquen en:

 

  1. Tècniques mínimament invasives. Com la neucleotomia percutànea i la quimionucleòlisis.
  2. Tècniques microquirúrgiques, que utilitzen tècnica quirúrgica protocolitzada per utilitzar-la amb ajuts òptics.
  3. Laminectomía lumbar. Obertura a la columna vertebral eliminant la porció posterior d´una vertebra o làmina d´almenys una vèrtebra lumbar.
  4. Artrodesis lumbar, s´utilitzen sistemes de fixació amb o sense empelts que solidaritzen vèrtebres o parts d´elles.

Per escollir la tècnica més útil i alhora menys agressiva és necessari precisar molt bé el tipus de compressió de l´arrel nerviosa i l´estat de la columna vertebral.

Quan es considera que tan sols hi ha compressió radicular, s´escull la tècnica menys agressiva de les tres primeres esmentades segons la mida, localització i característiques de la textura de la compressió radicular.

Si existeix una inestabilitat vertebral manifesta s´indica artrodesis lumbar. Varia molt el criteri d´inestabilitat segons els cirurgians. En el nostre cas només procedim a artrodesis lumbar quan a les radiografies funcionals laterals en flexió i extensió demostren que existeix una clara mobilitat anormal de la columna vertebral i aquesta pot ser responsable dels símptomes que pateix el pacient. Aquest criteri va fer que s´indiquessin tan sols tres artrodesis lumbar, en 189 pacients consecutius intervinguts de columna lumbar; un cas amb només empelt ossi i els altres dos artrodesis instrumentades i empelt. El tipus d´artrodesis varia segons el tipus d´inestabilitat i hàbits del cirurgià.

 

Abans i després de l’operació d’hèrnia lumbar

 

Antes de la intervención.

Abans de la intervenció

Después de la intervención.

Després de la intervenció

 

Què és la síndrome de la faceta articular lumbar?

Les vèrtebres per davant es recolzen entre si les seves masses més importants o cos vertebral separades pel disc intervertebral. Per darrere i en cada costat s´uneixen entre si per unes articulacions cridades interapofisarias que depèn de l´alçària del disc intervertebral per estar còmodes, si el disc intervertebral disminueix d´alçària perquè la persona està molt temps dempeus, les articulacions interapofisaries es comprimeixen i causen el dolor lumbar, o lumbago per fatiga en una persona sense malaltia lumbar.

En alguns pacients amb malaltia artròsica en les articulacions interapofisaries o que es col·lapsa l´espai del disc intervertebral amb o sense hèrnia discal, fa que les articulacions interapofisaries emetin un dolor lumbar fins i tot en repòs, que en ocasions irradien per les extremitats inferiors sense estar afectada l´arrel nerviosa que comprimeixen les hèrnies discals.
En aquests casos el pacient té els símptomes de lumbociàtica i no apareix res en les exploracions complementàries, ni en la ressonància magnètica, ni en el TAC, ni en l´EMG.

 

Com es realitza el diagnòstic de la síndrome de la faceta articular lumbar (SFA)?

Davant de la sospita d´un SFA per presentar el pacient una lumbociàtica amb una exploració neurològica i complementàries negatives. Es procedeix quan el pacient té el seu dolor habitual a una infiltració diagnòstica amb un anestèsic local en els voltants del nervi de l´articulació interapofisaria responsable del dolor, amb l´ajuda d´un aparell de TV-RX. Si el dolor millora indica que es tracta d´un SFA.

 

Com es cura el SFA?

La supressió de les molèsties doloroses del SFA s´aconsegueix realitzant una lesió al nervi de les articulacions interapofisaries que elimini la transmissió del dolor. De forma semblant com el dentista elimina el possible dolor que pot emanar d´una peça dentària ja extreta. Existeixen diverses tècniques, en el nostre cas hem escollit per precisió i innocuïtat l´electrocoagulació amb corrent d´alta freqüència amb excel·lents resultats.


 


Horari d'atenció

en el ICSEB i per telèfon

Dilluns a dijous: 9-18h (UTC +1)

Divendres: 9-15h (UTC +1)

Dissabte i diumenge: tancat

[email protected]

Atenció les 24 hores

en el formulari de la nostra web

932 800 836

932 066 406

Assessoria Legal

Normativa jurídica

Avís legal

Direcció

Pº Manuel Girona, nº 32

Barcelona, España, CP 08034