Consulteu-nos

Curs Filum System® MEDICAL 
 

Destinataris

Els cursos estan dirigits a:

 • Professionals de la Medicina i de la cirurgia: neurocirurgians, neuròlegs, traumatòlegs, metges generalistes, pediatres, rehabilitadors i reumatòlegs. Persones interessades en aquest nou concepte de malaltia que s’engloba dins el qualificatiu de Malaltia del Filium i Síndrome Neuro-Crani-Vertebral.
 • Resta de professionals dins l’àmbit de les Ciències de la Salut que no sigui metges, segons la seva disciplina ( fisioteràpia, psicologia, infermeria, ATS, etc..) per als qui es puguin aplicar cursos monogràfics o cursos adaptats a les necessitats del seu sector, en relació al coneixement del mètode.


 
 
 
 

Característiques i requisits

S’ofereixen periòdicament, dins la possibilitat de ser organitzats en diferents idiomes i per a grups de professionals amb les mateixes característiques i necessitats.

La duració estàndard d’aquests cursos és d’una setmana laboral (de dilluns a divendres), adaptable segons les necessitats professionals dels participants.

Per tal de participar en els cursos, es necessitarà disposar en la seva activitat laboral, centre o despatx, d’un dispositiu informàtic (Ordinador, tablet o Smartphone) amb:

 • Connexió i accés a Internet
 • Navegador estàndard
 • Possibilitat de traducció al català o castellà, segons l’idioma.


 
 
 
 

Títol i acreditació

En acabar el curs, al candidat capacitat se li entregarà un Diploma, amb la possibilitat, a més a més, d’atorgar-li l’Acreditació de metge (o psicòleg, o fisioterapeuta, etc.) col·laborador del Filum System®, per a la pràctica del mètode clínic en el seu centre i territori de pertinença.

L’acreditació comporta l’estipulació d’un contracte de col·laboració professional externa amb l’Institut Chiari & Siringomielia & Escoliosis de Barcelona que implica:

 • La implementació del suport informàtic “Plataforma ICSEB Exterior” per a l’intercanvi de dades clíniques dels pacients.Diagnòstic, avaluació i derivació dels pacients a l’ICSEB.
 • Diagnòstic, avaluació i derivació dels pacients a l’ICSEB.
 • Seguiment del postoperatori dels pacients en el seu territori, reenviats o derivats per l’ICSEB al col·laborador extern.


 
 
 
 

Inscripcions

El nombre màxim per a cada curs és de 6 places, això és degut a les característiques del curs, que alterna sessions teòriques i pràctiques i precisa poder entrar tant en els quiròfans com a les habitacions d’ingrés hospitalari.

La selecció dels alumnes es realitza valorant la seva formació acadèmica i l’especialitat mèdica relacionada amb les Neurociències. En cas de concórrer amb mèrits idèntics, el procés d’admissió es farà per rigorós ordre de reserva de la plaça.

Per a sol·licitar una plaça i accedir a la selecció, es prega enviar un correu electrònic a [email protected], amb una breu presentació i carta de motivació, dades personals del contacte, especialitat i el centre en el qual s’exerceix la professió. Si ja existeix un contacte amb algun membre de l’equip de l’ICSEB, es facilitarà la possibilitat d’inscriure’s a través d’aquest.

 
 
 
 

Programa general del curs

Filum Academy Barcelona ®:

 • Coneixement previ de malalties i definicions.
 • La Malaltia del Filum i nous avanços.
 • Malalties associades.
 • En què consisteix el Mètode de diagnòstic i tractament de la Malaltia del Filum? Els 12 protocols.
 • Per què és necessari un MÈTODE i les seves tipologies?
 • Protocol I: Diagnòstic del Síndrome Neurocrani-Vertebral i la Malaltia del Filum i indicacions de tractament.
 • Protocol II: Tractament del S.NCV.
 • Protocol III: Preoperatori i anestèsia de la Secció del Filum Terminale (SFT)
 • Protocol IV: Cirurgia en el S.NCV Pràctica.
 • Protocol V: Post-quirúrgic immediat de la Secció del Filum Terminale.
 • Aspectes tècnics i eines per a una gestió de la informació.
 • Protocol VI: Resultats de la Secció del Filum Terminale i qualitat de vida.
 • Protocol VII: Tractament farmacològic post-SFT en la Malaltia del Filum i d’altres conseqüències.
 • Protocol VIII: Fisioteràpia i recuperació funcional post-SFT.
 • Protocol IX: Ortesi i pròtesi post-SFT.
 • Protocol X: Control mèdic post-SFT. Genètica de la malaltia del Filum.
 • Protocol XI: Informació del Síndrome Neuro-Crani-Vertebral.
 • Protocol XII: Futur de la Malaltia del Filum.
 • Protocol XIII: Procediment diagnòstic i indicacions dels tractaments que s’apliquen a les malalties que puguin coexistir amb la Malaltia del Filum.
 • Protocol XIV: Gestió sanitària i logística per tal de formar una unitat d’assistència mèdica Filum System®.
 • Protocol XV: Casuística del Síndrome Neuro-Crani-Vertebral i la Malaltia del Filum.
 • Protocol XVI: Documentació que composa el Filum System®

Sesions clíniques a l’ICSEB:

 • Primera visita diagnòstica: Història Clínica i exploració.
 • Sessió clínica a l’ICSEB. Fonaments teòrics

Sesions clíniques a l’Hospital CIMA:

 • Sessió Quirúrgica.
 • Post-operatoris immediats.
 • Alta post-operatòria. Fonaments pràctics.

Extres:

En cada curs, s’organitzaran tallers de treball i debat, classes magistrals, síntesi de temes específics i taula rodona, segons la disponibilitat dels docents externs i les necessitats.

Nota: La Filum Academy Barcelona® es reserva el dret a realitzar canvis en els programes dels cursos del FS®, així com el dret d’admissió dels alumnes a la formació.


Horari d'atenció

en el ICSEB i per telèfon

Dilluns a dijous: 9-18h (UTC +1)

Divendres: 9-15h (UTC +1)

Dissabte i diumenge: tancat

[email protected]

Atenció les 24 hores

en el formulari de la nostra web

932 800 836

932 066 406

Assessoria Legal

Normativa jurídica

Avís legal

Direcció

Pº Manuel Girona, nº 32

Barcelona, España, CP 08034