Okres Pooperacyjny Sekcji Filum Terminale według metody Filum System®

Published by at 28 Lipiec, 2021


W 1993 roku, Dr. M. B. Royo Salvador rozpoczął stosowanie swojej innowacyjnej, minimalnie inwazyjnej techniki Sekcji Filum Terminale. Do dnia dzisiejszego, wraz z zastosowaniem metody Filum System®, jego zespół zoperował i przeprowadził kontrole u ponad 1850 pacjentów, u których zdiagnozowano Chorobę Filum, Syndrom nerwowo-czaszkowo-kręgowy wraz z Syndromem Arnolda Chiari I, Idiopatyczną jamistością rdzenia i Skoliozą idiopatyczną, a także innymi powiązanymi wadami rozwojowymi lub diagnozami.

Pacjenci byli zawsze informowani, przez naszych lekarzy, w okresie przedoperacyjnym, że interwencja ma na celu eliminację przyczyny choroby i zatrzymała jej dalszego rozwoju lub pogorszenia. Nie ma ona bezpośredniego wpływu na konsekwencje patologii, do których należą uszkodzenia układu nerwowego, objawy i związane z nimi dysfunkcje.

U większości pacjentów już w bezpośrednim okresie pooperacyjnym można zauważyć poprawę lub ustąpienie niektórych objawów, podczas gdy inne symptomy ustępują z czasem, w ciągu kolejnych miesięcy lub lat. W przypadku rehabilitacji pooperacyjnej i fizjoterapii następuje ten sam proces: wielu pacjentów, już od pierwszych miesięcy, wykazuje znaczną poprawę również na poziomie funkcjonalnym.

Istnieje mały procent pacjentów, którzy w pierwszym okresie pooperacyjnym, nie zauważają poprawy obrazu klinicznego ani autonomii, mimo że pozostają stabilni i ich stan sprzed operacji nie pogarsza się. To właśnie do tych pacjentów chcemy się zwrócić, aby nie pozostawiać ich samych z obawami, które może wywołać porównywanie się do innych pacjentów, którzy osiągnęli dobre rezultaty w krótkim lub średnim okresie.

Po pierwsze, każdy obraz kliniczny jest inny i chociaż mają te same objawy, nie są porównywalne z obrazami klinicznymi innego pacjenta. Można skonsultować się ze specjalistą, który poprzez kontrolę kliniczną i obrazową oceni, czy ewolucja osobista każdego przypadku jest prawidłowa.

Po drugie, istnieją dwa rodzaje urazów, które determinują objawy: odwracalne i nieodwracalne. Zastosowanie zabiegu eliminuje trakcję przenoszoną przez Filum Terminale w całym układzie nerwowym, zapewniając mu możliwość jak największej regeneracji również w perspektywie średnio- i długoterminowej; Przy nieodwracalnych urazach, układ nerwowy nie będzie miał szans na regenerację, a powrót do zdrowia będzie bardziej ograniczony.

Nasi lekarze zaobserwowali, że stan niektórych pacjentów może początkowo ulec poprawie, a w niektórych przypadkach objawy mogą nawet ustąpić, ale z czasem – z powodu urazów, wypadków, stresu, terapii farmakologicznych, zmian cyklu miesiączkowego u kobiet lub wysiłku fizycznego – pojawia się możliwość nawrotu, odwzorowującego obraz kliniczny sprzed leczenia. Kiedy tak się dzieje, powrót do stabilności pooperacyjnej zajmuje trochę więcej czasu; po ustąpieniu jednego stanu, stan ogólny poprawia się.

W niektórych przypadkach, oprócz Choroby Filum, istnieje jedna lub więcej patologii, z własnym obrazem klinicznym, które mogą mieć wspólne objawy z Chorobą Filum.

Po interwencji w wyniku Choroby Filum i podczas pooperacyjnych faz ewolucji może być trudno ocenić, które objawy zależą od jednej, a które od drugiej patologii lub czy niektóre objawy nie ulegają poprawie, gdyż można je przypisać innej chorobie lub że ulegają pogorszeniu, w wyniku leczenia innej diagnozy. W takich przypadkach nasi lekarze zalecają konsultację z odpowiednimi specjalistami, w celu zindywidualizowania i leczenia – w stosownych przypadkach – również inną aktywną i współistniejącą przyczynę.

Dzięki swojemu wysoce wyspecjalizowanemu doświadczeniu, zespół Dr. Royo potwierdza, że eliminacja nadmiernej trakcji spowodowanej zbyt napiętym Filum Terminale, jest najskuteczniejszą metodą poprawy stanu zdrowia pacjentów również wtedy, kiedy powrót do zdrowia może wydawać się wolniejszy i bardziej stopniowy, lub gdy interweniują inne czynniki powodujące komplikacje.

Sekcja Filum Terminale według metody Filum System® poprawia – na ogół – jednoznacznie jakość życia pacjentów, ze znaczną remisją objawów i w większości przypadków bardzo zadowalającym powrotem czynnościowym. Ponadto zapewnia dobre rokowanie dla osób najbardziej dotkniętych patologią, mimo że nie oddziałuje bezpośrednio na konsekwencje Choroby Filum.

 
 
 Skontaktuj się z nami

Institut Chiari & Siringomielia & Escoliosis de Barcelona

Mam na imię Nina i jestem odpowiedzialna za opiekę nad polskimi pacjentami.

Wszystkie konsultacje wysłane za pomocą tego formularza lub na adres każdego z maili 'Instytutu Chiari & Siringomielia & Escoliosis w Barcelonie', są przekazywane naszej ekipie medycznej, a wszystkie odpowiedzi udzielane są pod nadzorem dr Miguela B. Royo Salvadora.

Godziny przyjęć

Od poniedziałku do czwartku: 9-18h (UTC +1)

Piątek: 9-15h (UTC +1)

Sobota, niedziela: zamknięte

[email protected]

Kontakt 24 godziny na dobę

Poprzez formularz na naszej stronie internetowej

+34 932 066 406

+34 932 800 836

+34 902 350 320

Porady prawne

Regulacje prawne

Informacja prawna

Adres

Pº Manuel Girona 16,

Barcelona, España, CP 08034