Skip to main content

Institut Chiari & Siringomielia & Escoliosis de Barcelona

Kursy Filum System® SURGERY

Kurs Filum System® SURGERY organizowany jest w zależności od zapotrzebowania i po wcześniejszej weryfikacji, że kandydaci posiadają odpowiednie warunki do wdrożenia metody Filum System® w swoim kraju.

     

Odbiorcy

Szkolenie przeznaczone jest dla lekarzy neurochirurgów zainteresowanych zapoznaniem się i stosowaniem wszystkich 16 protokołów Filum System®, w tym również praktyki neurochirurgicznej.

     

Charakterystyka i wymagania

Kurs składa się z:
 • Kilkutygodniowego stażu medycznego i chirurgicznego w Barcelonie, pod okiem zespołu neurochirurgicznego ICSEB.
 • Przejściowego okresu wdrażania i stosowania metody, które będą nadzorowane przez członków Filum System® w kraju pochodzenia i centrum medycznym kandydata.
By móc uczestniczyć w kursie Filum System® SURGERY należy spełnić następujące warunki:
 • Być grupą przynajmniej dwóch neurochirurgów i dysponować odpowiednim personelem medycznym niezbędnym do zbudowania modelowego zespołu neurochirurgicznego (instrumentariuszki, zespół pielęgniarski, pracownicy administracyjni).
 • Ukończyć wcześniej kurs Filum System®
 • Uzyskać dyplom Filum System® MEDICAL (dawniej Filum System® Sanitary).
 • Przez okres próbny być praktykującym współpracownikiem Filum System® Okres ten zależeć będzie od doświadczenia medycznego z pacjentami cierpiącymi na Chorobę Filum.
 • Brane będą również pod uwagę możliwości ekonomiczne, logistyczne i sanitarne centrum lub ośrodka, w którym miałaby być stosowana Filum System® Będzie on musiał charakteryzować się wynikami klinicznymi i chirurgicznymi na takim samym, wysokim poziomie jak ICSEB.
     

Dyplom i akredytacja

Na zakończenie szkolenia uczestnicy oraz ich centra lub ośrodki otrzymają:
 • Akredytację do stosowania metody Filum System®
 • Upoważnienie de używania znaku firmowego Filum System®.
     

Zapisy

Ze względu na charakterystykę kursu, który jest kursem zaawansowanym i następującym po Filum System® MEDICAL (dawniej Filum System® Sanitary), zainteresowani neurochirurdzy, będący już współpracownikami Filum System® i spełniający wyżej wymienione warunki, mogą skontaktować się z FAB® by zaprezentować kandydaturę swoją, swojego centrum lub ośrodka, oraz propozycje przyszłej współpracy.

     

Ogólny program kursu

– Filum Academy Barcelona®:
 • Definicje i wcześniejsza wiedza na temat chorób.
 • Nowa Choroba Filum terminale i pozostałe odkrycia.
 • Choroby powiązane.
 • Z czego składa się metoda diagnozy i leczenia Choroby Filum? 16 protokołów.
 • Dlaczego potrzebna jest ta metoda i jej rodzaje?
 • Protokół I. Diagnoza S.NCV i Choroby Filum.
 • Protokół II. Leczenie S.NCV.
 • Protokół III. Przygotowanie przedoperacyjne i anestezja w SFT.
 • Protokół IV. Chirurgia w S.NCV. Praktyka.
 • Protokół V. Natychmiastowa opieka post-SFT.
 • Aspekty techniczne i narzędzia potrzebne do zarzadzania informacjami.
 • Protokół VI. Wyniki SFT i jakość życia.
 • Protokół VII. Leczenie farmakologiczne post-SFT w EF oraz inne konsekwencje.
 • Protokół VIII. Fizjoterapia i regeneracja funkcjonalna post-SFT.
 • Protokół IX. Ortezy i protezy post-SFT. Dr. Royo.
 • Protokół X. Kontrola medyczna post-SFT. Genetyka EF.
 • Protokół XI. Informacja o S.NCV.
 • Protokół XII. Przyszłość Choroby Filum.
 • Protokół XIII. Proces diagnostyczny oraz wskazanie do leczenia stosowane w chorobach współistniejących z EF.
 • Protokół XIV. Zarzadzanie i logistyka w celu utworzenia jednostki opieki medycznej FS®.
 • Protokół XV. Kazuistyka S.NCV i EF.
 • Protokół XVI. Dokumentacja powiązana z Filum System®.
– Sesje kliniczne w ICSEB – Sesje kliniczne w szpitalu CIMA – Dodatki Nota: Filum Academy Barcelona® zastrzega sobie prawo do zmian w programie kursów FS®, jak również prawo do selekcji uczestników kursu.