Consulteu-nos

Legislació comunitària aplicable

Publicat per el 19 juny, 2015


– Reglamento (CE) nº 883/2004 del Parlamento Europeo  y del Consejo de 29 de abril de 2004 sobre la coordinación de los sistemas de Seguridad Social.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0883&from=ES

 

– Reglamento (CE) nº 987/2009 de Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de septiembre de 2009 por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento (CE) nº 883/2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0987&from=ES

 

– Directiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de 2011, relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza.

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0045:0065:ES:PDF


Horari d'atenció

en el ICSEB i per telèfon

Dilluns a dijous: 9-18h (UTC +1)

Divendres: 9-15h (UTC +1)

Dissabte i diumenge: tancat

[email protected]

Atenció les 24 hores

en el formulari de la nostra web

932 800 836

932 066 406

Assessoria Legal

Normativa jurídica

Avís legal

Direcció

Pº Manuel Girona, nº 32

Barcelona, España, CP 08034