List otwarty skierowany do pacjentów z zespołem Arnolda-Chiari I, idiopatyczną jamistością rdzenia i skoliozą idiopatyczną oraz pacjentów cierpiących na inne choroby z nimi powiązane.

Published by at 13 Maj, 2019


Instytut Chiari & Siringomielia & Escoliosis de Barcelona ostrzega przed ryzykownym i lekkomyślnym ufaniem pracownikom służby zdrowia.

Jest mnóstwo informacji krążących zarówno w środowisku profesjonalnym, medycznym, jak również w kanałach komunikacji, które z jednej strony oferują różne sposoby leczenia, z drugiej zaś mogą utrudniać zrozumienie i możliwość podjęcia dobrej decyzji w wyborze właściwego leczenia. My, specjaliści medyczno-sanitarni jesteśmy odpowiedzialni i zobowiązani wobec chorych, przekazywać informacje w możliwie zrozumiały i wyczerpujący sposób, tak aby mogli oni podejmować najwłaściwsze decyzje dotyczące swojego zdrowia.

Instytut Chiari & Siringomielia & Escoliosis de Barcelona (ICSEB) promuje naukę oraz upowszechniania wiedzę, zdając sobie sprawę, że wszystkie informacje wpływają na decyzje w sprawie zdrowia i bezpieczeństwa pacjenta. W związku z powyższym, przygotowaliśmy ten otwarty list.

Chcielibyśmy ostrzec o możliwych zagrożeniach związanych z leczeniem przez specjalistów, którzy nie działają z należytą sumiennością, proponując leczenie chirurgiczne, mówiąc, że oferują te same zabiegi chirurgiczne, które wykonuje nasz zespół, a jednocześnie nie posiadają niezbędnej wiedzy ani doświadczenia, aby osiągnąć nasze doskonałe rezultaty.

To ostrzeżenie przekazujemy z powodu nieporozumienia dotyczącego leczenia oferowanego przez nasz Instytut. Niektóre osoby błędnie uważają, że najbardziej transcendentnym aspektem naszej pracy jest rodzaj operacji, jaką przeprowadzamy. Niemniej jednak, najważniejsze jest odkrycie nowej choroby, która wpływa na cały układ nerwowy człowieka: Choroby Filum.

Badania przeprowadzone przez Doktora M. B. Royo Salvador, dyrektora ICSEB, powiązały Syndrom Arnolda Chiari I, idiopatyczną jamistość rdzenia i Skoliozę idiopatyczną oraz inne choroby w jednym pojęciu: Choroba Filum. Doktor jest jednym z naukowców z największą liczbą publikacji na temat tych chorób.

Choroby te współdzielą tą samą przyczynę: nieprawidłowe napięcie filum terminale. Choroba Filum wpływa na kręgosłup, czaszkę i centralny układ nerwowy, powodując ból w całym ciele, zmiany wrażliwości na temperaturę i dotyk, brak siły w kończynach, zmęczenie, zawroty głowy, niestabilność, a nawet zaburzenia pamięci i koncentracji, ma szeroki zakres objawów obiektywnych i subiektywnych. Skutki choroby mogą być nieodwracalne.

Prawdą jest, że projekt ekskluzywnej metody sanitarnej, która obejmuje minimalnie inwazyjną technikę chirurgiczną, był krokiem ratującym życie, ponieważ pozwala nam wyeliminować przyczynę choroby i wskaźnik śmiertelności, jak również śmiertelności w leczeniu konwencjonalnym. Należy jednak wyjaśnić, że ta technika chirurgiczna jest CZĘŚCIĄ metody sanitarnej, którą opracowaliśmy i która obejmuje szereg protokołów, które muszą być rygorystycznie przestrzegane.

Proponując nasze leczenie, zespół medyczny, który je przeprowadza musi wiedzieć, w jaki sposób należy prawidłowo zdiagnozować chorego oraz musi wiedzieć, jaki rodzaj leczenia należy mu zaordynować . Następnie musi wiedzieć, w jaki sposób go zastosować przy użyciu najlepszych technik chirurgicznych oraz musi wiedzieć, jak prowadzić każdy przypadek, w spersonalizowany sposób przez wiele lat.Jak widać na wszystkich etapach powtarzane jest słowo WIEDZIEĆ i nie jest to przypadek. Aby móc rozwinąć leczenie, jakie oferujemy dzisiaj, trzeba było wielu lat. Badania trwały ponad 40 lat i trwają obecnie, ponieważ nasz Instytut, oprócz opieki nad pacjentami z ponad 75 państw, jest jedynym w Europie Instytutem uznanym za swoje badania i rozwój chorób, które leczymy, zdobywając certyfikat z akredytacją B+R wydany przez Hiszpańską Agencję Certyfikacji Innowacji (ACIE).

Ponadto ICSEB zdobył, między innymi, uznanie innowacji poprzez uzyskanie pieczęci „Innowacyjne PYME” od Ministerstwa Gospodarki, Przemysłu i Konkurencyjności; nowy „Certyfikat ISO 9001: 2015 (IQNet i AENOR)” w zakresie Badań, diagnozy i leczenia Choroby Filum, a także w diagnostyce i leczeniu chorób neurochirurgicznych.

Jednym z rezultatów nieustannych wysiłków na rzecz konsolidacji protokołów i standardów jakości jest wskaźnik zadowolenia pacjentów leczonych i operowanych, który wynosi 94,2 %, z doskonałymi subiektywnymi wynikami klinicznymi i chirurgicznymi. W lutym 2019 roku, Doktor Miguel B. Royo Salvador został wyróżniony jako Członek Akademii przez Ilustre Academia de Ciencias de la Salud Ramón y Cajal za swoje prace badawcze i prestiż na arenie międzynarodowej.

Pomimo tych pomyślnych lat pracy, zgłosiło się do nas niewielu pracowników służby zdrowia, którzy byliby zainteresowani poznaniem naszego leczenia. Za pośrednictwem Filum Academy Barcelona® nasze centrum zapewniło bezpłatne kursy medyczne i szkoleniowe dla specjalistów zainteresowanych Chorobą Filum oraz akredytacją w zakresie stosowania protokołów naszej metody.

Niestety, niektórzy specjaliści medyczni zamiast pomagać pacjentom, aby mogli skorzystać u nas z leczenia bądź konsultacji z nami w celu uzyskania odpowiedniego szkolenia na temat naszych odkryć i oferowanych przez nas metod leczenia, wolą zdyskredytować naszą pracę. Niemniej jednak, kiedy obserwują doskonałe wyniki, jakie osiągamy, zaczynają przeprowadzać badania na naszych zoperowanych pacjentach, a następnie informują ich, że mogą „zrobić to samo”, a w rzeczywistości ignorują wszystkie procedury. Takie postępowanie zagraża wynikom leczenia a przede wszystkim zdrowiu pacjentów.

Otrzymaliśmy już liczne, niepokojące informacje dotyczące pacjentów u których wystąpiły komplikacje i złe wyniki z powodu przeprowadzenia zabiegów przez specjalistów którzy nie do końca znali naszą metodę. Obserwowane problemy dotyczą niewłaściwej diagnozy i leczenia, a także nieudanych operacji i/bądź poważnych błędów leczenia, które pogorszyły obraz kliniczny pacjentów.

Problem polega na tym, że ponowna operacja staje się bardziej złożona po błędnie przeprowadzonych zabiegach. Ponadto niektóre osoby mogą błędnie sądzić, że słabe wyniki wynikają z rodzaju leczenia, które stosujemy w naszym Instytucie, co dyskredytuje naszą metodę, a co gorsze: może doprowadzić do ignorowania wielkiego odkrycia, właściwej diagnozy i profesjonalnego leczenia, które obecnie oferujemy naszym pacjentom z doskonałymi wynikami. Wszystko to zaszkodziłoby nie tylko ponad czterdziestoletnim badaniom, ale przede wszystkim milionom chorych dotkniętych tą chorobą, którzy mogliby skorzystać z naszej metody leczenia.

Oczywiście, zdajemy sobie sprawę, że żaden pacjent nie ma obowiązku posiadać wiedzy, w jaki sposób odróżnić naszą metodę leczenia od proponowanej przez innych lekarzy. W związku z tym, uważamy, że naszym obowiązkiem jest ostrzec Was o możliwych konsekwencjach błędnie podjętej decyzji dotyczącej Waszego zdrowia.

Przed podjęciem decyzji, zadajcie sobie pytanie:

Czy ten neurochirurg, z którym rozmawiam, jest specjalistą w leczeniu tych chorób? Ile lat spędził na jej studiowaniu ?

<

  • Czy posiada publikacje, które popierają jego wiedzę i doświadczenie na ten temat?
  • Czy może mi wyjaśnić, dlaczego proponuje mi operację, używając własnych argumentów i danych?
  • U ilu pacjentów wykonał tę operację?
  • Czy łączy diagnozę Zespołu Arnolda-Chiari I, idiopatycznej jamistości rdzenia, skoliozy idiopatycznej i innych w Chorobie Filum z diagnozą zakotwiczenia rdzenia, bądź ukrytego zakotwiczenia rdzenia, proponując sekcję Filum terminale bez rozróżnienia?
  • Proponuje korzyści ekonomiczne, aby mnie przekonać?
  • Czy twierdzi, że odbył szkolenie z Doktorem Royo, kiedy w rzeczywistości przez ICSEB zostałem już poinformowany, że to nieprawda?
  • Na koniec: jeśli uważasz, że jest to tak proste leczenie, że każdy neurochirurg może je przeprowadzić, dlaczego tysiące pacjentów z całego świata konsultuje się i zgłasza się do ICSEB?

 

Radzimy uważać na pracowników służby zdrowia, którzy twierdzą, że ich leczenie polega na metodzie proponowanej przez Instytut a w rzeczywistości jej nie znają. Te fałszywe obietnice mogą mieć poważne konsekwencje dla Twojego zdrowia.

INSTITUT CHIARI & SIRINGOMIELIA & ESCOLIOSIS DE BARCELONASkontaktuj się z nami

Institut Chiari & Siringomielia & Escoliosis de Barcelona

Mam na imię Nina i jestem odpowiedzialna za opiekę nad polskimi pacjentami.

Wszystkie konsultacje wysłane za pomocą tego formularza lub na adres każdego z maili 'Instytutu Chiari & Siringomielia & Escoliosis w Barcelonie', są przekazywane naszej ekipie medycznej, a wszystkie odpowiedzi udzielane są pod nadzorem dr Miguela B. Royo Salvadora.

Godziny przyjęć

Od poniedziałku do czwartku: 9-18h (UTC +1)

Piątek: 9-15h (UTC +1)

Sobota, niedziela: zamknięte

icb@institutchiaribcn.com

Kontakt 24 godziny na dobę

Poprzez formularz na naszej stronie internetowej

+34 932 066 406

+34 932 800 836

+34 902 350 320

Porady prawne

Regulacje prawne

Informacja prawna

Adres

Pº Manuel Girona 16,

Barcelona, España, CP 08034